برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

رابطه بين مولفه هاي فرهنگ سازماني و مديريت دانش مورد مطالعه: بيمارستان شهيد هاشمي نژاد تهران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* بجنورد، معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بجنورد، مرکز مطالعات و توسعه آموزش
 
چکیده: 

زمينه و هدف: مديريت دانش يكي از دستاوردهاي عصر اطلاعات و دانش است و با توجه به ويژگي هاي آن، امروزه سازمان هاي موفق به شدت احساس نياز به بهره مندي از آن دارند. از طرفي چون تغيير فرهنگ سازماني يکي از مهمترين جنبه هاي هر نظام مديريت دانش مي باشد، بررسي وضعيت فرهنگ سازماني موجود و تاثير آن بر استقرار مديريت دانش ضروري مي باشد. در همين راستا، اين تحقيق با هدف تعيين ارتباط بين فرهنگ سازماني و مديريت دانش در بيمارستان هاشمي نژاد تهران انجام گرفت.
مواد و روشها: پژوهش حاضر از نوع توصيفي مقطعي بود که در تابستان 1388 در بيمارستان هاشمي نژاد تهران انجام گرفت. جامعه آماري کليه کارکنان بيمارستان هاشمي نژاد بودند که از بين آنها 120 نفر به صورت طبقه اي تصادفي به عنوان نمونه مورد مطالعه انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه جمع آوري و با آزمون هاي
anova، t-Test و همبستگي پيرسون و با استفاده از نرم افزار آماري spss مورد تحليل قرار گرفتند.
نتايج: اکثر افراد تحت بررسي در اين بيمارستان (72%)، وضعيت فرهنگ سازماني را مناسب ارزيابي کردند. بيشترين امتياز در بعد مشارکت در کار و کمترين امتياز در بعد سازگاري حاصل شد. وضعيت مديريت دانش نيز از سوي پاسخ دهندگان در حد متوسط ارزيابي شد (63%). در نهايت رابطه آماري معناداري بين فرهنگ سازماني و مديريت دانش در سطح
a=0.01 با P-value=0.000 و r=0.75 به دست آمد.
نتيجه گيري: فرهنگ سازماني و مديريت دانش در اين بيمارستان از وضعيت مناسبي برخوردار بودند. اين ويژگي زمينه ساز ساير تغييرات موفقيت آميز در بيمارستان خواهد بود و مديران را در پيش بيني نظام مند الويت هاي تغيير و تدوين بهتر استراتژي ها براي اجراي موفقيت آميز تکنيک ها و فرايند هاي مديريت ياري خواهد رساند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

صادقی، ا.، و جعفری، ح.، و خدایاری، ر.، و پاک دامن، م.، و محمدی، ر.، و احدی نژاد، ب. (1390). رابطه بین مولفه های فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش مورد مطالعه: بیمارستان شهید هاشمی نژاد تهران. بیمارستان, 10(2 (مسلسل 37)), 0-0. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=178210Vancouver : کپی

صادقی احمد، جعفری حسن، خدایاری رحیم، پاک دامن محسن، محمدی رامین، احدی نژاد بهمن. رابطه بین مولفه های فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش مورد مطالعه: بیمارستان شهید هاشمی نژاد تهران. بیمارستان. 1390 [cited 2021April12];10(2 (مسلسل 37)):0-0. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=178210IEEE : کپی

صادقی، ا.، جعفری، ح.، خدایاری، ر.، پاک دامن، م.، محمدی، ر.، احدی نژاد، ب.، 1390. رابطه بین مولفه های فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش مورد مطالعه: بیمارستان شهید هاشمی نژاد تهران. بیمارستان, [online] 10(2 (مسلسل 37)), pp.0-0. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=178210>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 181 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی