برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

مطالعه عفونت هاي پنوموكوكي و تعيين الگوي حساسيت باكتري نسبت به پني سيلين و سفترياكسون و بررسي ريسك فاكتورهاي كسب عفونت در بيماران بستري در بيمارستان هاي ساري (82 - 1381)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

مقدمه: عفونت هاي ناشي از سويه هاي استرپتوكوك پنومونيه مقاوم به آنتي بيوتيك در حال افزايش است. اين تحقيق به منظور مطالعه طيف عفونت هاي پنوموكوكي و بررسي الگوي حساسيت سويه ها نسبت به پني سيلين و سفترياكسون و ريسك فاكتورهاي كسب عفونت در بيماران بستري در بيمارستانهاي ساري انجام شد.
روش كار: در يك مطالعه توصيفي، بيماراني كه طي يك سال در بخش عفوني اطفال و بزرگسال بيمارستانهاي آموزشي و غير آموزشي بستري شده و بر اساس علايم كلينيكي و يافته هاي ميكروب شناسي و روش هاي استاندارد تشخيصي، عفونت پنوموكوكي در آنها به اثبات رسيده بود به روش سرشماري مورد مطالعه قرار گرفتند. نمونه گيري از ارگان هاي مبتلا بر اساس تشخيص پزشك متخصص و تشخيص باكتريولوژي نمونه ها با انجام كشت و روش هاي استاندارد تشخيصي صورت گرفت. حساسيت سويه هاي جداشده از بيماران نسبت به پني سيلين و سفترياكسون با تعيين حداقل غلظت مهاركنندگي و با استفاده از روش آگار حجمي مورد مطالعه قرار گرفت و نتايج بر اساس روش كميته بين المللي آزمايشگاهي استاندارد تفسير گرديد. آنالير آماري داده ها با استفاده از آزمون مجذور كاي، آزمون دقيق فيشر و نرم افزار SPSS 11 انجام شد و P<0.05 معني دار قلمداد گرديد.
نتايج: 75 مورد عفونت پنوموكوكي در 32 بيمار بستري در بخش عفوني اطفال و 43 بيمار بزرگسال تشخيص داده شد. الگوي عفونت هاي پنوموكوكي در بيماران بخش اطفال و بزرگسال مشابه بوده و شايع ترين آنها پنوموني 65.3) درصد) و با كتريمي (24 درصد) بوده است. تعداد سويه هاي غير حساس نسبت به پني سيلين و سفترياكسون كه از بيماران بخش اطفال جدا گرديد بيشتر از بيماران بزرگسال بوده است (93.8 درصد درمقابل 53.4 درصد(p<0.01. اين يافته با سابقه استفاده از اين آنتي بيوتيك ها كه در اطفال بيشتر (37.5 درصد) از بيماران بزرگسال ( ۷درصد) بوده است مطابقت دارد (p=0.001). حساسيت سويه هاي پنوموكوك جداشده از اطفال و بيماران بزرگسال نسبت به پني سيلين و سفترياكسون داراي الگوي متفاوتي بوده است. 6.2 درصد سويه هاي جداشده از اطفال نسبت به پني سيلين و سفترياكسون حساس بودند در حالي كه اين ميزان دربيماران بزرگسال 46.6 درصد بوده است (P<0.0001). يافته ها بالا بودن ميزان مرگ و مير را در بيماران بزرگسال (30.2 درصد) در مقايسه با بيماران بخش اطفال (6.8 درصد) نشان مي دهد .
نتيجه گيري: اين مطالعه لزوم واكسيناسيون اطفال و بيماران مسن مبتلا به بيماريهاي زمينه اي را جهت جلوگيري از ابتلا به عفونت هاي پنوموكوكي نشان مي دهد .

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 241
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی