برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1391 , دوره  6 , شماره  21 ; از صفحه 47 تا صفحه 64 .
 
عنوان مقاله: 

مقايسه تاب آوري، سبک هاي هويتي، معنويت و حمايت اجتماعي ادراک شده در افراد معتاد، غير معتاد و بهبود يافته

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران
 
چکیده: 
هدف: هدف از انجام اين پژوهش مقايسه تاب آوري، سبک هاي هويتي، معنويت و حمايت اجتماعي ادراک شده در افراد معتاد، غيرمعتاد و بهبوديافته بود.روش: در اين مطالعه علي مقايسه اي، تعداد 30 نفر معتاد، 30 نفر غير معتاد و 30 نفر معتاد بهبوديافته به روش نمونه گيري در دسترس در سال 1390 كه متعلق به جمعيت خيريه تولد دوباره در تهران بودند، انتخاب شدند. همه شرکت کنندگان پرسش نامه هاي تاب آوري، سبک هاي هويت برزونسکي، معنويت و حمايت اجتماعي ادراک شده را تکميل كردند.يافته ها: نتايج نشان داد که در سبک هويتي اطلاعاتي، افراد غيرمعتاد به طور معني داري داراي نمرات بالاتري نسبت به افراد معتاد و افراد بهبود يافته اند. در سبک هويتي هنجاري، گروه غيرمعتاد به طور معناداري داراي سطح بالاتري نسبت به گروه معتاد و گروه بهبود يافته هستند. در مقايسه سبک هويت سردرگم/اجتنابي، افراد غيرمعتاد به طور معني داري داراي نمرات پايين تري نسبت به معتادان هستند. نتايج حاصل از مقايسه تاب آوري در چهار گروه نشان داد که افراد غيرمعتاد به طور معناداري داراي تاب آوري بالاتر نسبت به گروه هاي معتاد و بهبوديافته هستند. همچنين افراد بهبود يافته نيز نسبت به معتادين به طور معني داري داراي تاب آوري بالاتري بودند. در مقايسه مولفه معنويت، افراد غيرمعتاد و افراد بهبوديافته به طور معناداري داراي نمرات بالاتري نسبت به افراد معتادند. در مقايسه حمايت اجتماعي ادراک شده، افراد غيرمعتاد و بهبوديافته نسبت به افراد معتاد به طور معناداري داراي سطوح بالاتري هستند.نتيجه گيري: حضور در گروه هاي NA، دريافت حمايت اجتماعي و مشارکت در فرايند ترک مواد باعث افزايش تاب آوري در معتادان بهبوديافته شده است. همچنين هويت يک مولفه فردي نسبتا ثابت است که با مشارکت در فرايند درمان، تغيير چنداني در آن ايجاد نمي شود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

حسینی المدنی، س.، و احدی، ح.، و کریمی، ی.، و بهرامی، ه.، و معاضدیان، آ. (1391). مقایسه تاب آوری, سبک های هویتی, معنویت و حمایت اجتماعی ادراک شده در افراد معتاد, غیر معتاد و بهبود یافته. اعتیاد پژوهی, 6(21), 47-64. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=177775Vancouver : کپی

حسینی المدنی سیدعلی، احدی حسن، کریمی یوسف، بهرامی هادی، معاضدیان آمنه. مقایسه تاب آوری, سبک های هویتی, معنویت و حمایت اجتماعی ادراک شده در افراد معتاد, غیر معتاد و بهبود یافته. اعتیاد پژوهی. 1391 [cited 2021December08];6(21):47-64. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=177775IEEE : کپی

حسینی المدنی، س.، احدی، ح.، کریمی، ی.، بهرامی، ه.، معاضدیان، آ.، 1391. مقایسه تاب آوری, سبک های هویتی, معنویت و حمایت اجتماعی ادراک شده در افراد معتاد, غیر معتاد و بهبود یافته. اعتیاد پژوهی, [online] 6(21), pp.47-64. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=177775. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 350 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی