برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1387 , دوره  22 , شماره  1 ; از صفحه 47 تا صفحه 57 .
 
عنوان مقاله: 

اثر شيرابه کمپوست زباله شهري بر قابليت جذب برخي عناصر کم مصرف در ذرت و کاهو

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد، گروه خاکشناسی
 
چکیده: 

در فرايند تبديل زباله هاي شهري به کمپوست مقدار زيادي شيرابه توليد مي شود. اگر چه شيرابه حاصل از کمپوست زباله شهري يکي از مشکلات توليد کود کمپوست در کشور به شمار مي رود، ولي در حقيقت بايد آن را يکي از منابع سرشار آب و عناصر غذايي دانست. شيرابه کمپوست زباله شهري داراي عناصر کم مصرف (آهن، روي، منگنز و مس) است که مي تواند مورد استفاده گياه قرار گيرد. از طرفي ميکروارگانيزم ها در چرخه عناصر غذايي در خاک نقش مهمي دارند. بنابراين به منظور بررسي اثر شيرابه کمپوست زباله شهري بر قابليت جذب برخي عناصر کم مصرف در گياه در شرايط سترون و غيرسترون اين مطالعه با سه تيمار آبياري (آب مقطر، شيرابه غيرسترون و شيرابه سترون)، سه تيمار خاک (خاک غيرسترون، خاک سترون + تلقيح با خاک غيرسترون و خاک سترون) و دو گياه (ذرت و کاهو) در گلخانه به صورت فاکتوريل در چهارچوب طرح کاملا تصادفي با سه تکرار انجام گرفت. بر اساس نتايج بدست آمده، غلظت روي در اندام هوايي گياه در تيمارهاي شيرابه افزايش معني داري يافت در حالي که غلظت آهن، منگنز و مس اندام هوايي گياه تحت تاثير کاربرد شيرابه قرار نگرفت. در اکثر موارد غلظت عناصر کم مصرف در گياه در اثر کاربرد شيرابه غيرسترون و شيرابه سترون تفاوت معني داري با يکديگر نداشت. همچنين فراهمي آهن در خاک (عصاره گيري شده با DTPA) در اثر کاربرد شيرابه افزايش يافت، در حالي که اين افزايش در مورد روي، منگنز و مس مشاهده نشد. به طور کلي کاربرد شيرابه به مقدار 20 درصد حجمي شيرابه و آب مقطر سبب افزايش عملکرد ذرت و کاهو شد. همچنين غلظت عناصر کم مصرف (آهن، روي، منگنز و مس) در گياه کمتر از غلظت هاي مجاز توصيه شده از لحاظ سميت ( Pais و Benton، 1997) بود. در واقع به نظر مي رسد بتوان از شيرابه در مقادير کم به عنوان يک کود آلي مايع حاوي عناصر کم مصرف استفاده کرد. هر چند براي استفاده از شيرابه در دراز مدت بايد به اثرات باقيمانده شيرابه در خاک نيز توجه شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 160
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی