برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1387 , دوره  22 , شماره  1 ; از صفحه 69 تا صفحه 81 .
 
عنوان مقاله: 

جداسازي، شناسايي و تعيين فعاليت آنزيم ACC Deaminase باکتري هاي غالب ريزوسفر کلزا در خاکهاي شور

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* رفسنجان، دانشگاه ولیعصر، دانشکده کشاورزی، گروه خاکشناسی
 
چکیده: 

بهره برداري صحيح از خاکهاي شور براي نيل به حداکثر عملکرد گياهان زراعي همواره از چالش هاي عمده بخش کشاورزي بوده است. گياهان کاشته شده در اين خاکها به طرق مختلف از شوري متاثر شده و به حداکثر رشد و عملکرد خود نمي رسند. يکي از راههاي صدمه شوري به بعضي از گياهان منجمله کلزا، تجمع اتيلن در ريشه است. تجمع اتيلن باعث کاهش رشد ريشه و در نتيجه افت عملکرد گياه مي شود. در صورت وجود باکتري هايي با توان توليد ACC deaminase در ريزوسفر، اين امکان وجود دارد تا در اين شرايط با تبديل پيش ساز اتيلن (ACC) به آلفا- کتوبوتيرات و آموني اک، سطح اتيلن در گياه ميزبان کاهش يابد. لذا با توجه به اهميت گسترش سطح زير کشت کلزا در ايران و لزوم کشت آن در اراضي شور و لب شور ضرورت داشت تا در اولين قدم، باکتري هايي با صفت مذکور از ريزوسفر کلزاي کاشته شده در اين اراضي جداسازي و شناسايي شوند. ب دين منظور تعداد 21 نمونه مرکب خاک بهمراه ريشه گياه کلزا از 21 منطقه تحت کشت آن در اراضي شور و نسبتا شور استانهاي قم و قزوين تهيه شد. پس از تعيين برخي مشخصات شيميايي و بيولوژيکي نمونه هاي خاک، تعداد 105 جدايه از خاک ريزوسفري کلزا انتخاب گرديد. بر اساس توانايي رشد جدايه ها در محيط حداقل DF حاوي ACC بعنوان تنها منبع نيتروژن مشخص گرديد که تعداد 15 جدايه داراي توان توليد ACC deaminase بودند. شناسايي اين جدايه ها با استفاده از نتايج آزمونهاي ميکروسکوپي، فيزيولوژيکي و بيوشيميايي مندرج در کتاب سيستماتيک باکتريولوژي Bergey نشان داد که کليه جدايه ها در گروه سودوموناسهاي فلورسنت قرار مي گيرند. آزمون هاي مربوط به تعيين گ ونه نيز نشان داد که 14 جدايه متعلق به گونه P. fluorescens بودند. در خصوص يکي از جدايه ها نيز به دليل عدم تطابق نتايج با مندرجات کتاب Bergey، به صورت Pseudomonas sp. معرفي گرديد. همچنين نتايج بدست آمده از اندازه گيري فعاليت آنزيم ACC deaminase جدايه ها نشان دادکه فعاليت اين آنزيم در جدايه هاي مورد آزمايش متفاوت بوده و از 1.43 تا 8.17 ميکرومول آلفا- کتوبوتيرات برميلي گرم در ساعت م تغيير بود. با توجه به نتايج بدست آمده و مقايسه اين داده با داده هاي ساير محققين اين اميدواري وجود دارد تا تلقيح بذر کلزا با جدايه هاي فوق اثرات منفي تنش شوري را تعديل نمايد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

اخگر، ع.، و صالح راستین، ن.، و خاوازی، ک.، و شعرای نجاتی، ع. (1387). جداسازی, شناسایی و تعیین فعالیت آنزیم ACC Deaminase باکتری های غالب ریزوسفر کلزا در خاکهای شور. علوم خاک و آب, 22(1), 69-81. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=177607Vancouver : کپی

اخگر عبدالرضا، صالح راستین ناهید، خاوازی کاظم، شعرای نجاتی علیرضا. جداسازی, شناسایی و تعیین فعالیت آنزیم ACC Deaminase باکتری های غالب ریزوسفر کلزا در خاکهای شور. علوم خاک و آب. 1387 [cited 2021November27];22(1):69-81. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=177607IEEE : کپی

اخگر، ع.، صالح راستین، ن.، خاوازی، ک.، شعرای نجاتی، ع.، 1387. جداسازی, شناسایی و تعیین فعالیت آنزیم ACC Deaminase باکتری های غالب ریزوسفر کلزا در خاکهای شور. علوم خاک و آب, [online] 22(1), pp.69-81. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=177607. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 176 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی