نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1391 , دوره  22 , شماره  2 ; از صفحه 145 تا صفحه 158 .
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي مقاومت ارقام رايج کشت گلخانه اي گوجه فرنگي در استان آذربايجان شرقي به بيماري پژمردگي فوزاريومي و بررسي امکان کنترل زيستي اين بيماري

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز
 
چکیده: 
پوسيدگي ريشه و طوقه گوجه فرنگي ناشي از قارچ Fusarium oxysporum با دو فرم مخصوص F. o. f. sp. lycopersici و F. o. f. sp. radicis - lycopersici از مهم ترين بيماري هاي اين گياه مي باشد. به کارگيري ارقام مقاوم و رعايت تناوب چند ساله از روش هاي کنترل اين بيماري مي باشد. از سويي استراتژي کنترل زيستي اين بيماري با استفاده از ميکروارگانيسم هاي آنتاگونيست نيز توسط محققين به کار رفته است. در اين پژوهش ميزان مقاومت ارقام رايج کشت گوجه فرنگي در گلخانه هاي استان آذربايجان شرقي شامل سه رقم ارگون، دانفيلد و کلوز، در مقابل دو جدايه مرجع (Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici (004 و Fusarium oxysporum f. sp. radicis - lycopersici (C142) و يک جدايه محلي Fusarium oxysporum مورد بررسي قرار گرفت. همچنين واکنش ارقام با محاسبه درصد علايم بيماري ونيز ارزيابي متغيرهائي مانند وزن تر و خشک اندام هاي هوائي، وزن تر و خشک ريشه ها و ارتفاع بوته ها ارزيابي شد. بر اين اساس رقم دانفيلد به عنوان حساسترين رقم و جدايه F. o. f. sp. radicis - lycopersici به عنوان بيماريزاترين جدايه مشخص شد. در مرحله بعد کنترل زيستي بيماري با به کارگيري حساس ترين رقم و بيماري زاترين جدايه در شرايط آزمايشگاهي و گلخانه اي با استفاده از ميکروارگانيسم هاي قارچي و باکتريائي انجام گرفت. ميکروارگانيسم هاي قارچي و باکتريائي به کار گرفته شده در اين تحقيق شامل دو جدايه از قارچ T22 Trichoderma harzianum و يک جدايه از باکتري Pseudomonas fluorescens بودند. نتايج بررسي اثر آنتاگونيستي با استفاده از روش کشت متقابل نشان داد که کاربرد جدايه T22 تهيه شده از موسسه تحقيقات گياهپزشکي ايران و T22 جدا شده از محصول تجاري تريانوم - پي و باکتري Pseudomonas fluorescens به ترتيب 48.42 و 41.21 و33.08  درصد، رشد قارچ بيمارگر را در مقايسه با شاهد کاهش مي دهند. در بررسي هاي گلخانه اي نيز استفاده از جدايه هاي T. harzianum در مقايسه با شاهد بيشترين اثرات کنترلي را در سطح احتمال 1 و 5 درصد نشان دادند، به طوري که اين جدايه ها باعث شدند کمترين کاهش وزن تر و خشک اندام هاي هوائي و ريشه هاي بوته هاي گوجه فرنگي آلوده به بيماري پژمردگي فوزاريومي نسبت به شاهد اتفاق افتد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

منافی، ر.، و بابای اهری، ا.، و ارزنلو، م.، و ولی زاده، م. (1391). ارزیابی مقاومت ارقام رایج کشت گلخانه ای گوجه فرنگی در استان آذربایجان شرقی به بیماری پژمردگی فوزاریومی و بررسی امکان کنترل زیستی این بیماری. دانش کشاورزی و تولید پایدار (دانش کشاورزی), 22(2), 145-158. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=177601Vancouver : کپی

منافی رویا، بابای اهری اسداله، ارزنلو مهدی، ولی زاده مصطفی. ارزیابی مقاومت ارقام رایج کشت گلخانه ای گوجه فرنگی در استان آذربایجان شرقی به بیماری پژمردگی فوزاریومی و بررسی امکان کنترل زیستی این بیماری. دانش کشاورزی و تولید پایدار (دانش کشاورزی). 1391 [cited 2022May25];22(2):145-158. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=177601IEEE : کپی

منافی، ر.، بابای اهری، ا.، ارزنلو، م.، ولی زاده، م.، 1391. ارزیابی مقاومت ارقام رایج کشت گلخانه ای گوجه فرنگی در استان آذربایجان شرقی به بیماری پژمردگی فوزاریومی و بررسی امکان کنترل زیستی این بیماری. دانش کشاورزی و تولید پایدار (دانش کشاورزی), [online] 22(2), pp.145-158. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=177601. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 170 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی