برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تعيين فراواني نگراني و ميزان اضطراب در مادران داراي کودک مبتلا به صرع

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 
چکیده: 

زمينه و هدف: اثرات نامطلوب صرع کودکان بر اعضاي خانواده به ويژه مادر، موضوعي است که کمتر مورد توجه قرار گرفته است. يکي از اين اثرات، افزايش اضطراب در مادران است. اين مطالعه با هدف تعيين فراواني نگراني و ميزان اضطراب مادران داراي کودک مبتلا به صرع و شناخت عوامل موثر بر آن صورت گرفت.
روش بررسي: اين مطالعه توصيفي - مقطعي با مشارکت مادران داراي کودک مبتلا به صرع مراجعه کننده به درمانگاه اعصاب مرکز پزشکي، آموزشي و درماني کودکان مفيد انجام شد. ميزان اضطراب با پرسشنامه استاندارد
STAI (State Trait Anxiety Inventory) تعيين شد. داده ها با استفاده از آزمون هاي تي تست، من ويتني و واريانس يک طرفه تجزيه و تحليل شدند، و در تمام موارد p<0.05 معني دار در نظر گرفته شد.
يافته ها: در اين مطالعه تعداد 206 مادر بررسي شدند. ميانگين امتياز اضطراب مادران برابر
45±9.5 بود. 84 نفر (%40.7) از مادران اضطراب خفيف، 71 نفر (%34.5) اضطراب متوسط و 51 نفر (%24.8)، اضطراب شديد داشتند. اضطراب مادران در مواردي مانند تحصيل کودک در مدرسه استثنايي (p= 0.018)، تعداد بالاي داروهاي مصرفي کودک جهت کنترل صرع (p= 0.011)، وجود نگراني از مرگ (p<0.001)، آسيب مغزي دائمي (p= 0.036)، عوارض دارويي (p<0.01) و فلج (p= 0.030) کودک، به طور معني داري بيشتر بود. مادراني که قبلا در مرکز، تحت آموزش در مورد صرع قرار گرفته بودند، اضطراب کمتري داشتند (p<0.001).
نتيجه گيري: اين مطالعه نشان داد اکثر مادران داراي کودک مبتلا به صرع، اضطراب متوسط و شديد دارند، و اين عارضه در مواردي مانند تحصيل کودک در مدرسه استثنايي، درمان چند دارويي و نگراني از عوارض صرع؛ بيشتر و با افزايش آگاهي مادران کمتر مي شود
.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 116
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی