برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
مهر و آبان 1391 , دوره  11 , شماره  5 ; از صفحه 711 تا صفحه 717 .
 
عنوان مقاله: 

تأثير پي گيري تلفني پرستار بر کيفيت زندگي بيماران ديابتي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* رفسنجان، دانشکده پرستاری و مامایی، گروه آموزشی کودکان
 
چکیده: 

طبيعت مزمن ديابت و عوارض ناشي از آن منجر به کاهش کيفيت زندگي مي گردد. با توجه به ماهيت بيماري، لزوم پي گيري متناسب با وضعيت اين بيماران ضروري است. از اين رو، مطالعه حاضر با هدف بررسي تأثير پي گيري تلفني پرستار بر کيفيت زندگي در مبتلايان به ديابت انجام گرفت.
در اين مطالعه نيمه تجربي 70 بيمار ديابتي به روش نمونه گيري آسان از بين بيماران داوطلب تحت پوشش کلينيک ديابت رفسنجان انتخاب شدند. ابزار جمع آوري اطلاعات شامل پرسشنامه حاوي سؤالات مربوط به متغيرهاي جمعيت شناختي و پرسشنامه کيفيت زندگي SF-36 بود. جمع آوري اطلاعات با استفاده از پرسشنامه در بدو ورود و 12 هفته بعد صورت گرفت. افراد مورد پژوهش به طور تصادفي به دو گروه کنترل و تجربه تقسيم و مداخله تلفني در گروه تجربه به مدت 12 هفته انجام شد. در نهايت، تجزيه و تحليل اطلاعات به دست آمده در مراحل قبل و بعد از مداخله با استفاده از روش هاي آمار توصيفي و تحليلي توسط نرم افزار SPSS انجام گرفت.
نتايج نشان داد دو گروه قبل از مداخله از نظر متغيرهاي جمعيت شناختي و ميانگين امتيازات کيفيت زندگي، همگن بودند، اما پس از مداخله بر اساس آزمون تي مستقل، بين دو گروه از نظر ميانگين امتيازات کيفيت زندگي در بعد سلامت جسمي و رواني اختلاف معنادار نشان داده شد. همچنين بر اساس نتايج، بين ميانگين امتيازات کيفيت زندگي در گروه تجربي قبل و بعد از مداخله نيز اختلاف معني دار وجود داشت، در حالي که اين اختلاف در گروه کنترل معنادار نبود.
بر اساس نتايج، پي گيري تلفني پرستار بر افزايش کيفيت زندگي بيماران ديابتي مؤثر است. لذا توصيه مي شود از اين روش در سطح وسيع براي بيماران ديابتي و ساير بيماري هاي مزمن استفاده شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

صادقی، ت.، و درخشان، ر. (1391). تأثیر پی گیری تلفنی پرستار بر کیفیت زندگی بیماران دیابتی. پایش, 11(5), 711-717. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=177262Vancouver : کپی

صادقی تابنده، درخشان رضا. تأثیر پی گیری تلفنی پرستار بر کیفیت زندگی بیماران دیابتی. پایش. 1391 [cited 2021October22];11(5):711-717. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=177262IEEE : کپی

صادقی، ت.، درخشان، ر.، 1391. تأثیر پی گیری تلفنی پرستار بر کیفیت زندگی بیماران دیابتی. پایش, [online] 11(5), pp.711-717. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=177262. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 188 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی