برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1391 , دوره  9 , شماره  35 ; از صفحه 96 تا صفحه 109 .
 
عنوان مقاله: 

رابطه شيوه هاي يادگيري کلب با صفات شخصيتي و عملکرد تحصيلي دانشجويان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
 
چکیده: 

اين پژوهش با هدف تعيين رابطه شيوه هاي يادگيري کلب، صفات شخصيتي و عملکرد تحصيلي در دانشجويان اجرا شد. پژوهش از نوع همبستگي و جامعه آماري پژوهش شامل 3145 نفر از دانشجويان دانشگاه رازي کرمانشاه بود که از ميان آنها 320 نفر از رشته هاي مختلف (196 دختر و 124 پسر) با استفاده از جدول حجم نمونه کرجسي و مورگان و به روش نمونه گيري تصادفي خوشه اي انتخاب شدند. ابزارهاي سنجش شامل فرم کوتاه پرسشنامه شخصيتي نئو و سياهه سبک هاي يادگيري کلب بود. براي سنجش عملکرد تحصيلي ميانگين نمرات دانشجويان مورد استفاده قرار گرفت. داده ها از طريق ضريب همبستگي پيرسون و تحليل رگرسيون چند گانه (شيوه گام به گام) مورد تحليل قرار گرفت. نتايج نشان داد که بين شيوه هاي يادگيري و صفات شخصيتي دانشجويان با عملکرد تحصيلي آنها رابطه معنادار وجود دارد و هر يک از شيوه هاي يادگيري دانشجويان با برخي از صفات شخصيتي آنها رابطه دارد. نتايج تحليل رگرسيون گام به گام نمايان ساخت که صفات شخصيتي روان نژندي و وظيفه شناسي، و شيوه هاي يادگيري مفهوم سازي انتزاعي و آزمايشگري فعال با عملکرد تحصيلي داراي رابطه چند گانه معنادار هستند و اين متغيرها بهترين متغيرهاي پيش بين براي عملکرد تحصيلي دانشجويان بودند که در مجموع توانستند 28 درصد از واريانس عملکرد تحصيلي را تبيين کنند. در اين مقاله ضمن ارائه نتايج، پيرامون کاربردها و محدوديت هاي آن نيز گفتگو شده است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
Cite:
APA : کپی

اسکندری، ح.، و اشرف آبادی، م.، و عرب بافرانی، ح.، و نقوی، م. (1391). رابطه شیوه های یادگیری کلب با صفات شخصیتی و عملکرد تحصیلی دانشجویان. پژوهش در برنامه ریزی درسی (دانش و پژوهش در علوم تربیتی-برنامه ریزی درسی), 9(35), 96-109. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=177212Vancouver : کپی

اسکندری حسین، اشرف آبادی مسعود، عرب بافرانی حمیدرضا، نقوی محمد. رابطه شیوه های یادگیری کلب با صفات شخصیتی و عملکرد تحصیلی دانشجویان. پژوهش در برنامه ریزی درسی (دانش و پژوهش در علوم تربیتی-برنامه ریزی درسی). 1391 [cited 2021April17];9(35):96-109. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=177212IEEE : کپی

اسکندری، ح.، اشرف آبادی، م.، عرب بافرانی، ح.، نقوی، م.، 1391. رابطه شیوه های یادگیری کلب با صفات شخصیتی و عملکرد تحصیلی دانشجویان. پژوهش در برنامه ریزی درسی (دانش و پژوهش در علوم تربیتی-برنامه ریزی درسی), [online] 9(35), pp.96-109. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=177212>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 113 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی