برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1391 , دوره  9 , شماره  35 ; از صفحه 60 تا صفحه 73 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي نقش نظام آموزش از دور بر توسعه منابع انساني در دانشگاه پيام نور (ايران)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور، ایران
 
چکیده: 

هدف اصلي اين پژوهش بررسي نقش آموزش از دور بر توسعه منابع انساني دانشجويان دکتري دانشگاه پيام نور است. اين تحقيق از نوع همبستگي است و به صورت توصيفي - پيمايشي انجام شده است. جامعه آماري آن شامل 1082 نفر از دانشجويان دکتري پيام نور بود که با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي و فرمول کوکرال 136 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. شيوه جمع آوري اطلاعات نيز، پرسشنامه بود که ضريب آلفاي کرونباخ براي پرسشنامه آموزش از دور 0.927 و براي پرسشنامه توسعه منابع انساني0.901  به دست آمد. نتيجه تحقيق نشان داد که بين مولفه هاي آموزش از دور و توسعه منابع انساني در سطح الفاي 0.01 ضريب همبستگي r=0.841 به دست آمد که حاکي از رابطه مثبت و معنادار ميان آنهاست. نتيجه نهايي ليزرل نيز نمايان ساخت که آموزش از دور بر توسعه دانش، نگرش، مهارت و رفتار دانشجويان به عنوان مولفه هاي توسعه منابع انساني در دانشگاه پيام نور تاثيرگذار است. زيرا نسبت خي دو به درجه آزادي 1.23 کوچک تر از 3، ميزان RMSEA 0.0033 کوچک تر از سطح استاندارد0.01 ، ميزان P-value 0.321 بزرگ تر از سطح استاندارد 0.05، ميزان GFI 0.97 و AGFI 0.93 بزرگ تر از 0.90 به دست آمد که نشان از برازش خوب مدل و بيان کننده رابطه علي بين آموزش از دور و توسعه منابع انساني است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

نجفی، ح.، و فرج الهی، م.، و نوروززاده، ر.، و سرمدی، م. (1391). بررسی نقش نظام آموزش از دور بر توسعه منابع انسانی در دانشگاه پیام نور (ایران). پژوهش در برنامه ریزی درسی (دانش و پژوهش در علوم تربیتی-برنامه ریزی درسی), 9(35), 60-73. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=177182Vancouver : کپی

نجفی حسین، فرج الهی مهران، نوروززاده رضا، سرمدی محمدرضا. بررسی نقش نظام آموزش از دور بر توسعه منابع انسانی در دانشگاه پیام نور (ایران). پژوهش در برنامه ریزی درسی (دانش و پژوهش در علوم تربیتی-برنامه ریزی درسی). 1391 [cited 2021September17];9(35):60-73. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=177182IEEE : کپی

نجفی، ح.، فرج الهی، م.، نوروززاده، ر.، سرمدی، م.، 1391. بررسی نقش نظام آموزش از دور بر توسعه منابع انسانی در دانشگاه پیام نور (ایران). پژوهش در برنامه ریزی درسی (دانش و پژوهش در علوم تربیتی-برنامه ریزی درسی), [online] 9(35), pp.60-73. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=177182. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 316 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی