برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1389 , دوره  2 , شماره  1 ; از صفحه 162 تا صفحه 174 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير محدوديت رطوبتي بر عملكرد و توزيع ماده خشك بين اندام هاي هوايي و ريشه تک بوته ژنوتيپ هاي تريتيکاله (Triticosecale×Wittmack) تحت شرايط کنترل شده

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 
چکیده: 

به منظور بررسي اثرات محدوديت رطوبتي بر عملكرد و توزيع ماده خشك بين اندام هاي هوايي و ريشه ژنوتيپ هاي تريتيكاله، اين آزمايش در سال 1388 در گلخانه تحقيقاتي دانشكده كشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد اجرا شد. تيمارهاي آزمايشي شامل ميزان رطوبت قابل دسترس خاک در دو سطح شاهد و تنش (به ترتيب آبياري پس از تخليه 50 و 75 درصد رطوبت قابل استفاده در منطقه ريشه) و چهار ژنوتيپ تريتيکاله (8-ET-82، ET-82-15، ET-79-17 و 92- (Junilloبودند كه به صورت فاكتوريل در قالب طرح كاملا تصادفي با چهار تكرار اجرا شد. نتايج نشان داد كه تيمار محدوديت رطوبتي سبب كاهش معني دار (P£0.01) عملكرد دانه به مقدار 32 درصد شد، اما اثر ژنوتيپ و اثر متقابل تيمارها تاثير معني داري در عملكرد نداشتند. وزن خشك كل اندام هاي هوايي، وزن خشك ساقه و برگ و نيز سنبله با اعمال تيمار محدوديت رطوبتي كاهش يافتند. اعمال تيمار محدوديت رطوبتي سبب كاهش معني دار (P£0.01) عمق نفوذ ريشه گرديد، بطوريکه تيمار محدوديت رطوبتي سبب حدود 16 درصد كاهش در عمق نفوذ ريشه شد. همچنين ژنوتيپ و برهمكنش محدوديت رطوبتي و ژنوتيپ تاثير معني داري (بترتيب  P£0.05و P£0.01) بر عمق نفوذ ريشه داشتند. وزن خشك ريشه تحت تاثير تيمارهاي محدوديت رطوبتي و ژنوتيپ قرار گرفت (P£0.01) اما اثر متقابل ژنوتيپ و محدوديت رطوبتي بر اين صفت معني دار نبود. اعمال تيمار محدوديت رطوبتي سبب حدود 46 درصد كاهش در وزن خشك ريشه گرديد. سطح كل ريشه نيز تحت تاثير تيمارهاي آزمايشي و اثر متقابل آنها قرار گرفت. نسبت وزن خشك ريشه به وزن خشك اندام هاي هوايي تحت تاثير ژنوتيپ و اثر متقابل ژنوتيپ و محدوديت رطوبتي قرار گرفت (P£0.01)، اما تيمار محدوديت رطوبتي بر اين صفات اثر معني دار آماري نداشت. در نهايت نتايج نشان داد كه ژنوتيپ 8-ET-82 ضمن اينكه از خصوصيات رشدي بهتري در شرايط محدوديت رطوبتي برخوردار بود، شاخص حساسيت به تنش (DSI) كمتري نيز داشت كه نشان دهنده حساسيت كمتر و احتمالا پايداري بيشتر عملكرد اين رقم در شرايط محدوديت رطوبتي مي باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

خزاعی، ح.، و نظامی، ا.، و شجاعی نوفرست، ک. (1389). تاثیر محدودیت رطوبتی بر عملکرد و توزیع ماده خشک بین اندام های هوایی و ریشه تک بوته ژنوتیپ های تریتیکاله (Triticosecale×Wittmack) تحت شرایط کنترل شده. بوم شناسی کشاورزی, 2(1), 162-174. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=176871Vancouver : کپی

خزاعی حمیدرضا، نظامی احمد، شجاعی نوفرست کوروش. تاثیر محدودیت رطوبتی بر عملکرد و توزیع ماده خشک بین اندام های هوایی و ریشه تک بوته ژنوتیپ های تریتیکاله (Triticosecale×Wittmack) تحت شرایط کنترل شده. بوم شناسی کشاورزی. 1389 [cited 2021October27];2(1):162-174. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=176871IEEE : کپی

خزاعی، ح.، نظامی، ا.، شجاعی نوفرست، ک.، 1389. تاثیر محدودیت رطوبتی بر عملکرد و توزیع ماده خشک بین اندام های هوایی و ریشه تک بوته ژنوتیپ های تریتیکاله (Triticosecale×Wittmack) تحت شرایط کنترل شده. بوم شناسی کشاورزی, [online] 2(1), pp.162-174. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=176871. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 55 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی