برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1391 , دوره  1 , شماره  4 ; از صفحه 32 تا صفحه 42 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي عوامل خطرزاي بيماري هاي قلبي عروقي در سالمندان مقيم خانه هاي سالمندان تهران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی جیرفت، جیرفت، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: بيماري هاي قلبي عروقي بعنوان مهمترين عامل ناتواني و مرگ در سراسر جهان مطرح مي باشند. اين مطالعه با هدف تعيين عوامل خطرزاي بيماري قلبي عروقي در سالمندان مقيم خانه هاي سالمندان استان تهران انجام شد.
مواد و روش ها: اين مطالعه توصيفي در سال 1389 بر روي 310 سالمند ساکن خانه هاي سالمندان استان تهران انجام شد. نمونه گيري به روش تصادفي - خوشه اي بود. براي جمع آوري داده ها از پرسشنامه اي که شامل سوالات جمعيت شناسي (5 سوال) و «پرسشنامه عوامل خطرزاي بيماري قلبي عروقي» (
Risk Factors of Cardiovascular Disease Questionnaire) (7 سوال)، مشتمل بر سابقه بيماري هاي قلبي عروقي و مصرف داروها، سابقه فاميلي بيماري هاي قلبي عروقي، مصرف دخانيات، تحرک فيزيکي و انجام فعاليت هاي ورزشي، استفاده شد. اعتبار به روش شاخص اعتبار محتوا (Content Validity Index) و پايايي پرسشنامه با استفاده از ضريب آلفاي کرونباخ (a=0.88) بررسي گرديد. ساير داده ها با اندازه گيري قد و وزن (شاخص توده بدني)، فشارخون، چربي هاي خون (کلسترول، تري گليسريد) و قندخون ناشتا جمع آوري گرديد. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 15 انجام گرفت.
يافته ها: نتايج نشان داد که ميانگين سني نمونه ها 7.98±75.25 سال بود. شيوع عوامل خطرزا از نظر کلسترول بالا
(P<0.001)، تري گليسريد بالا (P<0.05)، ديابت (P<0.05)، بي تحرکي (P<0.001)، نداشتن فعاليت ورزشي (P<0.05)، چاقي (P<0.001)، فشارخون سيستوليک و دياستوليک در زنان نسبت به مردان بيشتر بود، در حالي که مصرف دخانيات در مردان نسبت به زنان بيشتر بود (P<0.001).
نتيجه گيري: شيوع عوامل خطرزاي بيماري هاي قلبي عروقي در سالمندان مقيم خانه هاي سالمندان در تهران بالا مي باشد. زنان بيشتر از مردان در معرض عوامل خطرزاي اين بيماري قرار دارند. آموزش مناسب در جهت تغيير شيوه پيشگيري از بروز اين بيماري و عوارض مرتبط با آن ضروري است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

شمسی، ا.، و پیله ورزاده، م.، و عبادی، ع. (1391). بررسی عوامل خطرزای بیماری های قلبی عروقی در سالمندان مقیم خانه های سالمندان تهران. مدیریت ارتقای سلامت, 1(4), 32-42. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=176779Vancouver : کپی

شمسی افضل، پیله ورزاده مطهره، عبادی عباس. بررسی عوامل خطرزای بیماری های قلبی عروقی در سالمندان مقیم خانه های سالمندان تهران. مدیریت ارتقای سلامت. 1391 [cited 2021April11];1(4):32-42. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=176779IEEE : کپی

شمسی، ا.، پیله ورزاده، م.، عبادی، ع.، 1391. بررسی عوامل خطرزای بیماری های قلبی عروقی در سالمندان مقیم خانه های سالمندان تهران. مدیریت ارتقای سلامت, [online] 1(4), pp.32-42. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=176779>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 165 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی