نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1391 , دوره  1 , شماره  4 ; از صفحه 25 تا صفحه 31 .
 
عنوان مقاله: 

ميزان آمادگي دانشگاه علوم پزشکي مشهد براي اجراي مديريت کيفيت جامع در آموزش علوم پزشکي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه پیام نور، مرکز تهران، ایران
 
چکیده: 
مقدمه: مديريت کيفيت جامع در آموزش پزشکي روش مديريتي چندمرحله اي است که فرآيندهاي ياددهي - يادگيري را مورد تاکيد قرار مي دهد. از اساسي ترين گام ها در مراحل اجراي آن، آمادگي مديران آموزشي است که عهده دار برنامه ريزي و اجراي اقدامات اصلاحي هستند. پژوهش حاضر با هدف تعيين آمادگي دانشگاه علوم پزشکي مشهد براي اجراي مديريت کيفيت جامع در آموزش پزشکي انجام پذيرفت.مواد و روش ها: در اين مطالعه توصيفي، جامعه آماري شامل کليه مديران دخيل در آموزش علوم پزشکي شاغل در دانشگاه (300 نفر) بود. 221 نفر بر اساس جدول مورگان (Morgan)، و به شيوه در دسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوري داده ها «پرسشنامه آمادگي براي اجراي TQM» (Preparation for Implementation of TQM Questionnaire) بود که با مرور مطالعات مربوطه با 21 عبارت طراحي شد. اعتبار محتواي پرسشنامه با نظر 10 نفر از متخصصان و پژوهشگران TQM تاييد شد. پايايي با استفاده از ضريب آلفاي کرونباخ، a=0.86 محاسبه شد. داده ها با استفاده از نرم افزارSPSS  نسخه 17 و روش هاي آماري تي مستقل، فريدمن و همخواني مجذور کاي تجزيه و تحليل شد.يافته ها: نتايج نشان داد که آمادگي براي اجراي TQM به مفهوم کلي و در هر يک از نشانه هاي 8 گانه در دانشگاه علوم پزشکي مشهد بيش از حد متوسط و نسبتا بالا بود. نشانه به کارگيريTQM  در کردار مديران، بالاترين و تخصيص منابع، پايين ترين رتبه از نظر ميانگين در ميان 8 نشانه بود. به کارگيريTQM  در گفتار مديران، اعطاي پاداش به کارکنان، تلاش هاي منسجم و هماهنگ تيم مديريت، زمان اختصاص يافته جهت نشر TQM، تدوين برنامه هاي روشن و مشارکت کارکنان در رتبه هاي دوم تا هفتم قرار دارد.نتيجه گيري: در دانشگاه علوم پزشکي مشهد بستر اجرايي نسبتا مناسبي براي اجراي مديريت کيفيت در آموزش پزشکي فراهم شده و دانشگاه قابليت ورود به مرحله بالاتري از مراحل اجراي TQM را داراست.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

اکرامی، م.، و یاری، ف.، و رجب زاده، س. (1391). میزان آمادگی دانشگاه علوم پزشکی مشهد برای اجرای مدیریت کیفیت جامع در آموزش علوم پزشکی. مدیریت ارتقای سلامت, 1(4), 25-31. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=176767Vancouver : کپی

اکرامی محمود، یاری فهیمه، رجب زاده سمیه. میزان آمادگی دانشگاه علوم پزشکی مشهد برای اجرای مدیریت کیفیت جامع در آموزش علوم پزشکی. مدیریت ارتقای سلامت. 1391 [cited 2022May20];1(4):25-31. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=176767IEEE : کپی

اکرامی، م.، یاری، ف.، رجب زاده، س.، 1391. میزان آمادگی دانشگاه علوم پزشکی مشهد برای اجرای مدیریت کیفیت جامع در آموزش علوم پزشکی. مدیریت ارتقای سلامت, [online] 1(4), pp.25-31. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=176767. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 103 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی