برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1387 , دوره  39 , شماره  1 ; از صفحه 117 تا صفحه 127 .
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي يکنواختي کودآبياري در آبياري جويچه اي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
 
چکیده: 

بکار بردن کود همراه آب آبياري در حال گسترش است. لذا، تعيين معيارهاي مناسب آن در روش هاي آبياري سطحي امري ضروري است. در اين تحقيق مسائل فني کود آبياري شامل يکنواختي توزيع، زمان تزريق و مدت زمان تزريق در آبياري جويچه اي با دو رژيم انتها بسته و انتها باز با کاهش جريان و با استفاده از داده هاي مزرعه اي و يک مدل رياضي کودآبياري بررسي شده است.آزمايش هاي مزرعه اي در سال 1384 در يک خاک لومي بدون پوشش گياهي در قالب اسپليت پلات با طرح پايه بلوک هاي کامل تصادفي با استفاده از دو رژيم آبياري جويچه اي (انتها بسته و انتها باز هر دو با کاهش جريان) به عنوان فاکتور اصلي و سه تيمار تزريق کود نيترات پتاسيم شامل تزريق در تمام مدت زمان آبياري، تزريق در نيمه اول آبياري و تزريق در نيمه دوم آبياري به عنوان فاکتور فرعي در دو تکرار اجرا شد. شاخص هاي توزيع يکنواختي نيمه (DULH) و چارک پايين (DULQ) براي آب و کود در آزمايش هاي مختلف تعيين و با مقادير برآورد شده به وسيله مدل کودآبياري مقايسه گرديد. نتايج نشان داد که يکنواختي توزيع نيمه پايين کود براي آزمايش هاي تزريق کود در نيمه اول آبياري بين 81 تا 89 درصد، براي آزمايش هاي تزريق در نيمه دوم آبياري بين 93 تا 96 درصد و براي تزريق کود در تمام مدت زمان آبياري بين 87 تا 93 درصد متغير مي باشد. يکنواختي توزيع نيمه پايين آب در همه آزمايش ها بسيار بالا و بين 94 تا 98 درصد تغيير نمود. آناليز حساسيت نشان داد که ضريب انتشارپذيري طولي، پارامتر حساسي در مطالعه انتقال املاح روي سطح خاک نيست. نتايج حاکي از آن است که تزريق در نيمه دوم نسبت به تزريق در نيمه اول و کل آبياري بهتر است. بهترين گزينه تزريق در نيمه دوم با شرايط انتها بسته مي باشد.زيرا رواناب کودي در اين حالت صفر و يکنواختي توزيع کود نيز قدري بالاتر است.نتايج مدل نيز تزريق در نيمه دوم با شرايط انتهاي بسته را بهترين حالت نشان مي دهد.از نظر يکنواختي توزيع کود، بين آزمايش هاي انتها باز و انتها بسته اختلاف معني دار وجود نداشت. تلفات کود به صورت رواناب در جويچه هاي انتهاي باز بين 17.7 تا 50.2 درصد متغير بود. نتايج نشان داد که در صورت مديريت صحيح، آبشويي و تلفات نفوذ عمقي عامل تهديد کننده اي در اين روش کوددهي نيست.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 108
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی