نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1387 , دوره  39 , شماره  1 ; از صفحه 39 تا صفحه 46 .
 
عنوان مقاله: 

برآورد شاخص کيفيت فيزيکي خاک با استفاده از ويژگي هاي زوديافت خاک در تعدادي از خاک هاي شور و آهکي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 
چکیده: 
ظرفيت خاک براي توليد در اکوسيستم و کاربري اراضي براي حفظ باروري بيولوژيکي، کيفيت محيط زيست و تقويت سلامتي گياه و حيوان، کيفيت خاک نام دارد که ارزيابي دقيق آن براي مديريت پايدار خاک ضروري است. چون نمي توان کيفيت خاک را مستقيما اندازه گيري کرد، بايد آن را از شاخصهاي کيفيت استنتاج نمود. شاخصهاي کيفيت خاک ويژگيهاي قابل اندازه گيري خاک هستند. با توجه به پيچيدگي کيفيت خاک و اهميت آن، معرفي يک شاخص کمي براي تعيين کيفيت خاک (S) و برآورد شاخص S با استفاده از توابع انتقالي و ويژگيهاي زوديافت خاک از اهداف تحقيق حاضر بوده است. بدين منظور ويژگيهاي فيزيکي و شيميايي 84 نمونه خاک (27 نمونه خاک شور و 57 نمونه خاک آهکي) از قبيل توزيع اندازه ذرات، مواد آلي، جرم مخصوص ظاهري، کربنات کلسيم معادل، قابليت هدايت الکتريکي (EC) و نسبت جذب سديم (SAR) اندازه گيري شد.همچنين منحني رطوبتي آنها در مکشهاي 0، 1.5، 2.5، 5.5، 10، 20، 30، 50، 100، 200، 300، 500 و1000 kPa اندازه گيري شد. با استفاده از نرم افزار Rosetta پارامترهاي معادله وان گن اختن (1980) تعيين شد و شيب منحني رطوبتي در نقطه عطف تعيين و به عنوان شاخص کيفيت فيزيکي خاک (S) در نظر گرفته شد.سپس با استفاده از توابع انتقالي و نرم افزار SPSS رابطه رگرسيوني بين اين شاخص و ويژگيهاي زوديافت خاک تعيين شد. نتايج نشان داد همبستگي معني داري بين شاخص S و درصد رس، سيلت و کربنات کلسيم معادل در هر سه نوع خاک شور، آهکي و شور-آهکي وجود دارد (p=0.01). همچنين بين شاخص S و جرم مخصوص ظاهري در خاکهاي شور و آهکي به ترتيب در سطوح 5% و 1% همبستگي معني داري مشاهده شد. نتايج نشان داد که رابطه رگرسيوني قوي بين مقادير شاخص S اندازه گيري شده از منحني رطوبتي و برآورد شده با استفاده از صفات زوديافت خاک برقرار است و ضريب همبستگي بين اين دو در خاکهاي شور، آهکي و شور-آهکي به ترتيب 0.855، 0.928 و 0.919 بود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

امامی، ح.، و شرفا، م.، و نیشابوری، م.، و لیاقت، ع. (1387). برآورد شاخص کیفیت فیزیکی خاک با استفاده از ویژگی های زودیافت خاک در تعدادی از خاک های شور و آهکی. تحقیقات آب و خاک ایران (علوم کشاورزی ایران), 39(1), 39-46. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=176744Vancouver : کپی

امامی حجت، شرفا مهدی، نیشابوری محمدرضا، لیاقت عبدالمجید. برآورد شاخص کیفیت فیزیکی خاک با استفاده از ویژگی های زودیافت خاک در تعدادی از خاک های شور و آهکی. تحقیقات آب و خاک ایران (علوم کشاورزی ایران). 1387 [cited 2022May19];39(1):39-46. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=176744IEEE : کپی

امامی، ح.، شرفا، م.، نیشابوری، م.، لیاقت، ع.، 1387. برآورد شاخص کیفیت فیزیکی خاک با استفاده از ویژگی های زودیافت خاک در تعدادی از خاک های شور و آهکی. تحقیقات آب و خاک ایران (علوم کشاورزی ایران), [online] 39(1), pp.39-46. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=176744. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 393 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی