برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تاثير مراقبت هاي ادغام يافته سلامت مادران بر ميزان عوارض بارداري و زايمان در استان قزوين (89- 1386)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* قزوین، بلوار شهید باهنر، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، دانشکده پرستاری و مامایی
 
چکیده: 

زمينه: دسترسي به مراقبت هاي دوران بارداري در کاهش ميزان مرگ و مير مادر و نوزاد نقش بسيار مهمي دارد.
هدف: مطالعه به منظور تعيين اثر برنامه مراقبت هاي ادغام يافته سلامت مادران بر ميزان عوارض دوران بارداري و زايمان انجام شد.
مواد و روش ها: مطالعه کوهورت طي سال هاي 1386 تا 1389 بر روي 450 زن باردار مراجعه كننده به مراكز بهداشتي و درماني شهرستان قزوين و البرز انجام شد که با نمونه گيري مبتني بر هدف انتخاب شدند. جهت جمع آوري اطلاعات از پرسش نامه پژوهش گر ساخته استفاده شد كه داراي سه قسمت قبل از بارداري، بارداري و بعد از زايمان بود. اطلاعات از پرونده هاي درمانگاه، مشاهده، مصاحبه با مسوولين مربوطه (پزشک عمومي يا ماما) و مادران مراجعه كننده به درمانگاه به دست آمد. نمونه ها از زمان ورود به مطالعه تا دوران پس از زايمان پي گيري و ميزان عوارض دوران بارداري در دو گروه مادران تحت مراقبت هاي ادغام يافته سلامت (شهر البرز) و مادران تحت مراقبت هاي رايج دوران بارداري (شهر قزوين) بررسي شد. داده ها با آزمون هاي آماري تي مستقل، مجذور كاي، دقيق فيشر و من ويتني تحليل شدند.
يافته ها: ميزان عوارض بارداري از جمله فشار خون
(P=0.03)، زايمان زودرس (P=0.03) و نوزاد نارس (P=0.02) در مادراني که تحت مراقبت هاي ادغام يافته سلامت بودند، کم تر گزارش شد. ميزان ارجاع در گروه مراقبت هاي ادغام يافته سلامت مادران به طور معني داري بيش تر از گروه مراقبت هاي رايج دوران بارداري بود (P=0.001).
نتيجه گيري: با توجه به يافته ها، علي رغم آن که برنامه مراقبت هاي ادغام يافته سلامت مادران حدود %60 در شهر البرز اجرا شد، به نظر مي
رسد نقش مثبتي در ارتقاي سلامت مادران داشته است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 189
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی