برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1391 , دوره  5 , شماره  2 ; از صفحه 37 تا صفحه 56 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير نيتروژن و گوگرد بر عملکرد، اجزاي عملکرد و برخي صفات فيزيولوژيک گلرنگ بهاره

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه محقق اردبیلی
 
چکیده: 

به منظور بررسي تاثير سطوح مختلف کود نيتروژن و گوگرد بر عملکرد، اجزاي عملکرد، جذب برخي عناصر و صفت هاي کمي و کيفي رقم سرين گلرنگ بهاره، آزمايشي در ايستگاه تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي اردبيل، در سال 1387 اجرا گرديد. اين آزمايش به صورت فاکتوريل در قالب طرح پايه بلوک هاي کامل تصادفي در 3 تکرار انجام شد. سطوح کود نيتروژن صفر، 50 و 100 کيلوگرم در هکتار و سطوح کود گوگرد صفر، 25 و 50 کيلوگرم گوگرد در هکتار در نظر گرفته شد. نتايج نشان داد که کاربرد کودهاي نيتروژن و گوگرد تاثير معني داري بر عملکرد و اجزاي عملکرد اين رقم داشت، به طوري که مصرف نيتروژن موجب افزايش تعداد شاخه جانبي، تعداد غوزه، وزن صددانه، عملکرد دانه، زيست توده و شاخص برداشت شد. بيش تر صفت ها در کاربرد 25 و 50 کيلوگرم کود گوگرد در هکتار تفاوت آماري معني داري با هم نشان ندادند. در اين آزمايش صفت شاخص برداشت با کاربرد کود گوگرد تغيير معني داري نشان نداد اما ارتفاع بوته و اولين شاخه از سطح زمين به طور معني داري تحت تاثير کاربرد نيتروژن و گوگرد قرار گرفت. با افزايش کاربرد نيتروژن و گوگرد، محتوي رطوبت نسبي برگ افزايش يافت. بيش ترين شاخص سطح برگ با کاربرد 100 کيلوگرم نيتروژن در هکتار به دست آمد، اما کاربرد 25 و 50 کيلوگرم گوگرد در هکتار تفاوت معني داري بر شاخص سطح برگ نداشت. ضريب استهلاک نور با افزايش هر دو کود کاهش يافت، در حالي که کارايي مصرف نور افزايش پيدا کرد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 961
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی