نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1383 , دوره  13 , شماره  51 ; از صفحه 32 تا صفحه 37 .
 
عنوان مقاله: 

مقايسه اثر روي (Zn) بر زنده ماندن و شكل ظاهري سلول هاي رده لنفوييدي Raji و Molt-4

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 
مقدمه: عنصر روي  (Zn)در ساختار و عملكرد بسياري از آنزيمها و پروتيينها شركت و بخصوص در حفظ و تعادل سيستم ايمني نقش مهمي دارد. هدف: مطالعه موجود به منظور بررسي اثرهاي احتمالي Zn بر زنده ماندن و شكل ظاهري سلولهاي رده لنفوييدي (Raji) B و  (Molt-4) Tدر شرايط آزمايشگاهي انجام گرفت.مواد وروش ها: با استفاده از تكنيك كشت سلولي (Cell-culture) سلول  RajiوMolt-4  در شرايط آزمايشگاهي يكسان در مجاورت غلظت هاي مختلف عنصرZn  در زمان‌هاي متفاوت در انكوباتور قرارداده شد و در انتهاي زمان انكوباسيون ميزان زنده ماندن و شكل ظاهري سلول‌ها با استفاده از آزمايش تريپان بلوو رنگ آميزي رايت - گيمسا موردبررسي قرار گرفت. سپس نتايج به دست آمده با استفاده از برنامه نرم افزار Spss (آزمون آناليز واريانس و آزمون دانت)تحليل شد. نتايج: آناليز آماري داده‌ها نشان داد كه در شرايط آزمايشگاهي اختلاف معني داري بين ميزان زنده ماندن و تكثير سلولها در گروه آزمون و گروه شاهد (سلولهاي مذكور) تا غلظت‌ 100 µM در ساعات مورد مطالعه 12 تا 72 وجود نداشت. به طوري كه ميزان زنده ماندن سلول‌ها درگروه آزمون وگروه شاهد هردو رده سلولي بالاي 90 درصد بود. در صورتي كه در غلظت‌هاي200 µM  تا 500 µM بعد از 12 ساعت انكوباسيون ,ميزان زنده ماندن سلول‌ها به82 درصد و بعد از 24 ساعت انكوبه به كمتر از 50 درصد كاهش يافت .(P<0.05)نتيجه‌گيري: نتايج حاصل از اين مطالعه نشان داد كه Zn تا غلظت‌ 100 µM و در زمان‌هاي انكوباسيون متعدد بر روي رده سلولي Raji وMolt-4  اثر سمي بر زنده ماندن سلول‌ها ندارد. اما در غلظت 200 µM در آزمايشگاه اثر سمي داشته و با افزايش غلظت و زمان انكوباسيون بر شدت اثر آن روي سلول Molt-4 وRaji  افزوده شد. لذا باحتمال مي‌توان از تركيبات Zn در تنظيم سيستم ايمني استفاده نمود
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

تکمه داشی، ح.، و اوسطی آشتیانی، ف.، و پورفتح اله، ع. (1383). مقایسه اثر روی (Zn) بر زنده ماندن و شکل ظاهری سلول های رده لنفوییدی Raji و Molt-4 . مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان, 13(51), 32-37. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=17660Vancouver : کپی

تکمه داشی حسن، اوسطی آشتیانی فرزانه، پورفتح اله علی اکبر. مقایسه اثر روی (Zn) بر زنده ماندن و شکل ظاهری سلول های رده لنفوییدی Raji و Molt-4 . مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان. 1383 [cited 2022May26];13(51):32-37. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=17660IEEE : کپی

تکمه داشی، ح.، اوسطی آشتیانی، ف.، پورفتح اله، ع.، 1383. مقایسه اثر روی (Zn) بر زنده ماندن و شکل ظاهری سلول های رده لنفوییدی Raji و Molt-4 . مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان, [online] 13(51), pp.32-37. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=17660. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 86 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی