برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1391 , دوره  22 , شماره  3 ; از صفحه 101 تا صفحه 114 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي امکان مهار علف هاي هرز و توليد محصول در کشت مخلوط نخود و جو

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان
 
چکیده: 

کنترل علف هاي هرز يکي از دلايل سودمندي عملکرد در کشت مخلوط گياهان است که کاربرد آن مي تواند استفاده از علف کش ها را در کشاورزي کاهش دهد. به منظور ارزيابي کشت مخلوط نخود (Cicer arietinum) و جو (Hordeum vulgare) آزمايشي به صورت اسپليت پلات در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي در سه تکرار در مزرعه آموزشي و پژوهشي دانشکده کشاورزي دانشگاه بوعلي سينا همدان در سال 1389 اجرا گرديد. کنترل علف هرز به عنوان عامل اصلي در دو سطح (آلوده به علف هرز (WI) و عاري از علف هرز(WF) ) و الگوهاي مختلف کاشت در 5 سطح (کشت خالص نخود (C100)، کشت خالص جو (B100)، کشت مخلوط جايگزيني 25 درصد نخود + 75 درصد جو (C25B75)، کشت مخلوط جايگزيني 50 درصد نخود + 50 درصد جو (C50B50)، کشت مخلوط جايگزيني 75 درصد نخود + 25 درصد جو(C75B25) ) به عنوان فاکتور فرعي در نظر گرفته شد. ويژگي هاي مربوط به علف هاي هرز در تيمارهاي عدم کنترل با طرح بلوک کامل تصادفي تجزيه و تحليل شدند. نتايج آزمايش نشان داد که تعداد و وزن خشک علف هاي هرز در سطح احتمال 1 درصد تحت تاثير تيمارهاي آزمايشي قرار گرفتند. حالت هاي مختلف کشت مخلوط توانستند علف هاي هرز را نسبت به تک کشتي نخود، به خوبي کاهش دهند، به نحويکه بيشترين (60.67 بوته در مترمربع) و کمترين (33.66 بوته در مترمربع) تعداد علف هرز و نيز بيشترين (152.03 گرم در مترمربع) و کمترين (60.50 گرم در مترمربع) وزن خشک علف هرز به ترتيب در تيمارهاي WIC100 و WIC50B50 به دست آمد. بيشترين ميزان عملکرد بيولوژيک و عملکرد دانه نخود به ترتيب 260.07 و 119.47 گرم در مترمربع، نيز به تيمار WFC75B25 تعلق گرفت. همچنين بيشترين ميزان عملکرد بيولوژيک و عملکرد دانه جو به ترتيب 1112.20 و 522.93 گرم در مترمربع، در تيمار WFC25B75 به دست آمد. بر اساس شاخص نسبت برابري زمين، تمامي تيمارهاي مخلوط نسبت به تک کشتي برتري داشتند و بيشترين ميزان نسبت برابري زمين (1.56) در تيمار WIC75B25 به دست آمد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 146
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی