برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

شناسايي ژنهاي اختصاصي هليكوباكترپيلوري در مخمر دهاني

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده علوم، دانشگاه تهران -تهران، خیابان انقلاب
 
چکیده: 
معده انسان تنها زيستگاه شناخته شده هليکوباکترپيلوري (H.pylori) است، با اين وجود دانشمندان توانسته اند با به کارگيري روشهاي ملکولي، وجود باکتري را در آب و حفره دهاني انسان به اثبات برسانند. بر اين اساس راههاي انتقال هليکوباکترپيلوري، مدفوعي - دهاني يا دهاني - دهاني ذکر مي شوند. در اين بررسي مخمر به عنوان يک عامل براي انتقال هليکوباکترپيلوري مطرح شده است. به دنبال مشاهده ميکروسکوپي اجسام متحرک شبه باکتري درون واکونول مخمر و عدم کشت پذيري اين اجسام، از روش PCR براي بررسي طبيعت باکتريايي و هويت آنها استفاده شد و پرايمرهاي اختصاصي براي هدف قرار دادن ژنهاي S rDNA16 و cagA مربوط به H.pylori طراحي شدند.
مواد و روشها:
18 مخمر دهاني از 18 بيمار مبتلا به بيماريهاي گوارشي مختلف جدا شدند. مطالعات ميکروسکوپي براي مشاهده اجسام شبه باکتري درون واکوئول مخمرها انجام شد. استخراج DNA با روش فنل - کلروفرم صورت گرفت. شرايط PCR، 33 سيکل و درجات حرارت annealing، 0C63 براي S rDNA16 و C051 و C52 0براي ژن cagA، که در دو مرحله هدف قرار داده شد، تعيين شدند. DNAهاي استخراج شده از H.pylori و S. cerevisiac که به عنوان شاهد استفاده شدند. به منظور تعيين ترادف نوکلئوتيدي، محصولات PCR ژنهاي ذکر شده از يک مخمر دهاني و H.pylori در پلاسميدهاي pCAP و سپس در پلاسميد pSK+ کلون شدند.
نتايج:
مشاهدات ميکروسکوپي نشان داد که اجسام متحرک شبه باکتري درون واکوئول تمام مخمرهاي دهاني وجود دارند. اندازه محصول PCR ژن S rDNA16 به دست آمده از 18 مخمر دهاني با اندازه همان محصول از H.pylori شاهد يکسان بود. از 18 مخمر، 15 مخمر (83%) واجد ژن cagA مشابه H.pylori شاهد بودند. ژن cagA از 3 مخمر دهاني و S. cerevisiae به دست نيامد. ترادف نوکلئوتيدي ژنهاي S rDNA16 و cagA به دست آمده از يک مخمر دهاني داراي 98% هومولوژي با ژنهاي مربوط به H.pylori بود.
نتيجه گيري:
شناسايي ژنهاي S rDNA16 و cagA در مخمر نشان مي دهد که اجسام متحرک شبه باکتري، H.pylori مي باشند. به نظر مي رسد مخمرها که در طبيعت و سطوح مخاطي بدن انسان به وفور يافت مي شوند، مي توانند مخازن H.pylori در خارج از معده انسان باشند و باکتري را به معده انسان انتقال دهند. گوارش، 1383، سال نهم، 60-154
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 111
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی