برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1391 , دوره  1 , شماره  2 ; از صفحه 7 تا صفحه 14 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي عملکرد مديران و پرستاران در مراقبت ايمن از بيماران از ديدگاه پرستاران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: رعايت ايمني در مراقبت هاي روزانه پرستار، باعث کاهش حوادث شده و آسيب را کاهش خواهد داد. پرستاران ضمن ارايه مراقبت، متعهد ايفاي نقش تکميلي خود در حفظ ايمني بيمار هستند. مطالعه حاضر با هدف تعيين عملکرد مديران و پرستاران در مراقبت ايمن از بيماران از ديدگاه پرستاران انجام شد.
مواد و روش ها: در اين مطالعه توصيفي 202 پرستار شاغل در بيمارستان هاي آموزشي وابسته به دانشگاه علوم پزشکي اروميه با روش نمونه گيري در دسترس شرکت داشتند. براي جمع آوري داده ها از پرسشنامه اي حاوي دو بخش استفاده شد. بخش اول براي جمع آوري اطلاعات جمعيت شناسي و بخش دوم مربوط به پرسشنامه «عملکرد ايمن براي مراقبت بهتر» (
Safe Practice for Better Healthcare) حاوي 15 سوال در مورد عملکرد مديران بيمارستان و 25 سوال در مورد عملکرد پرستاران (جمعا 40 سوال) در مورد حفظ ايمني بيمار بود. اعتبار پرسشنامه ها از طريق اعتبار محتوا و پايايي آن نيز با آزمون مجدد (r=0.85) تعيين گرديد. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از SPSS نسخه 15 توسط آزمون هاي آمار توصيفي و آزمون هاي آماري کاي اسکوئر و ضريب همبستگي پيرسون انجام يافت.
يافته ها: يافته هاي مطالعه نشان داد که اکثريت پرستاران به ترتيب (
91.6 و 56.9 درصد) معتقد بودند که عملکرد خودشان در مراقبت ايمن از بيماران در سطح خوب و عملکرد مديران متوسط مي باشد. نتايج اين مطالعه نشان داد که طبق آزمون آماري پيرسون بين عملکرد مديران و عملکرد پرستاران در مراقبت ايمن از بيماران همبستگي معنادار آماري وجود دارد (p=0.000).
نتيجه گيري: با توجه به تاثير متقابل مديران و پرستاران در بحث مراقبت ايمن از بيماران به نظر مي رسد، توجه و تاکيد بر ارتباط رسمي و غيررسمي در سازمان هاي مرتبط با سلامت مي تواند در ارتقاء وضعيت ايمني بيمار و چشم انداز مناسب در آينده موثر باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

همتی مسلک پاک، م.، و حبیب زاده، ح.، و خلیل زاده، ح. (1391). بررسی عملکرد مدیران و پرستاران در مراقبت ایمن از بیماران از دیدگاه پرستاران. مدیریت ارتقای سلامت, 1(2), 7-14. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=176357Vancouver : کپی

همتی مسلک پاک معصومه، حبیب زاده حسین، خلیل زاده حمیده. بررسی عملکرد مدیران و پرستاران در مراقبت ایمن از بیماران از دیدگاه پرستاران. مدیریت ارتقای سلامت. 1391 [cited 2021September24];1(2):7-14. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=176357IEEE : کپی

همتی مسلک پاک، م.، حبیب زاده، ح.، خلیل زاده، ح.، 1391. بررسی عملکرد مدیران و پرستاران در مراقبت ایمن از بیماران از دیدگاه پرستاران. مدیریت ارتقای سلامت, [online] 1(2), pp.7-14. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=176357. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 176 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی