برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1390 , دوره  2 , شماره  6 ; از صفحه 3 تا صفحه 10 .
 
عنوان مقاله: 

مقايسه تغييرات ACTH و کنترل درد در دو روش بي دردي وريدي و اپيدورال مداوم در بيماران جراحي ارتوپدي اندام تحتاني

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* تهران، خیابان ستارخان، بیمارستان رسول اکرم، دفتر گروه بیهوشی
 
چکیده: 
زمينه و هدف: عليرغم پيشرفت هاي چشمگير در زمينه شناسايي مکانيسم دردهاي حاد، روش هاي کنترل اين نوع دردها، به ويژه بلافاصله پس از عمل جراحي اغلب غيرموثرند. پمپ بي دردي تحت کنترل بيمار (Patient controlled analgesia) به صورت تزريق مداوم داخل وريدي (PCIA) و اپيدورال (PCEA) دو نمونه از روش هاي پيشرفته جهت کنترل درد بعد از جراحي هاي بزرگ محسوب مي شوند. هدف اين مطالعه تعيين ميزان اثربخشي اين دو روش در بيماران نامزد عمل جراحي ارتوپدي اندام تحتاني است که با استفاده از اندازه گيري ميزان درد به ويژه با بررسي پاسخ آدرنوکورتيکال بيماران و اندازه گيري سطح خوني ACTH انجام گرفته است.مواد و روش ها: مطالعه حاضر بصورت يک کارآزمايي باليني تصادفي (RCT) در 60 بيمار در بيمارستان حضرت رسول اکرم (ص) طي دوازده ماه انجام شده است. 60 بيمار با سن 19 تا 56 سال در کلاس بيهوشي (ASA) يک و دو به صورت تصادفي در دو گروه 30 نفري PCEA و PCIA در اين مطالعه شرکت نمودند. ميزان درد بيماران با روش اندازه گيري سطح هورموني ACTH، مقياس بينايي درد Visual analogue (scale VAS) در ساعت هاي قبل، بلافاصله بعد از عمل، 12 و 24 ساعت بعد از عمل ارزيابي شد و ميزان آرام بخشي بر اساس معيار آرامبخشي رمسي (Ramsey Sedation Score RSS) در همان زمان ها ثبت گرديد.يافته ها: مشخصات جمعيتي در دو گروه به جز جنس تفاوت معني داري با هم نداشت. اين مطالعه نشان مي دهد که 12 ساعت پس از شروع پمپ درد و 24 ساعت پس از آن، ميان دو گروه PCEA و PCIA تفاوت معناداري در ميزان ACTH، VAS و RSS وجود دارد. ميزان ACTH و VAS در گروه PCEA به صورت قابل ملاحظه اي در مقايسه با گروه PCIA کمتر بود ولي ميزان RSS در گروه PCEA به صورت قابل ملاحظه اي بيشتر از PCIA نشان داده شد.نتيجه گيري: اين مطالعه نشان مي دهد که درد پس از جراحي و ميزان ACTH در بيماران PCEA نسبت به بيماران  PCIAکمتر بوده است و گروه PCEA نمره آرام بخشي بالاتري را نسبت به PCIA نشان مي دهد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

انتظاری، س.، و آل بویه، م.، و محسنی، م.، و فیض، س.، و رحیم زاده، پ.، و صفری، س. (1390). مقایسه تغییرات ACTH و کنترل درد در دو روش بی دردی وریدی و اپیدورال مداوم در بیماران جراحی ارتوپدی اندام تحتانی. بیهوشی و درد, 2(6), 3-10. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=176247Vancouver : کپی

انتظاری سعیدرضا، آل بویه محمودرضا، محسنی مسعود، فیض سیدحمیدرضا، رحیم زاده پوپک، صفری سعید. مقایسه تغییرات ACTH و کنترل درد در دو روش بی دردی وریدی و اپیدورال مداوم در بیماران جراحی ارتوپدی اندام تحتانی. بیهوشی و درد. 1390 [cited 2022January24];2(6):3-10. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=176247IEEE : کپی

انتظاری، س.، آل بویه، م.، محسنی، م.، فیض، س.، رحیم زاده، پ.، صفری، س.، 1390. مقایسه تغییرات ACTH و کنترل درد در دو روش بی دردی وریدی و اپیدورال مداوم در بیماران جراحی ارتوپدی اندام تحتانی. بیهوشی و درد, [online] 2(6), pp.3-10. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=176247. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 0 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی