برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1391 , دوره  1 , شماره  3 ; از صفحه 6 تا صفحه 26 .
 
عنوان مقاله: 

ارتباط حرمت خود و خودکارآمدي با اضطراب رياضي دانش آموزان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه پیام نور
 
چکیده: 

هدف اين مطالعه تعيين ارتباط حرمت خود و خودکارآمدي با اضطراب رياضي دانش آموزان بود. اين پژوهش مطالعه همبستگي است. جامعه آماري اين پژوهش شامل کليه دانش آموزان سال دوم متوسطه شهر اردبيل در سال 1388 است. آزمودني هاي پژوهش شامل 480 دانش آموز دختر و پسر بود که با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي چند مرحله اي انتخاب شدند. براي جمع آوري داده ها از مقياس هاي اضطراب رياضي و حرمت خود و خودکارآمدي استفاده شد. نتايج ضريب همبستگي پيرسون نشان داد که مولفه هاي حرمت خود و خودکارآمدي با اضطراب رياضي دانش آموزان همبستگي معني داري دارند (P<0.001). تحليل رگرسيون چندمتغيري نشان داد که متغيرهاي حرمت خود، خودکارآمدي تحصيلي و خودکارآمدي هيجاني به ترتيب قوي ترين پيش بيني کننده اضطراب رياضي در دانش آموزان است. نتايج مطالعه نشان داد که اضطراب رياضي دانش آموزان دختر به طور معناداري از اضطراب رياضي دانش آموزان پسر بيشتر است (P<0.01). همچنين نتايج نشان داد که بين اضطراب رياضي دانش آموزان رشته هاي رياضي و تجربي با علوم انساني تفاوت معناداري وجود دارد (P<0.001).

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

آقاجانی، س.، و خرمایی، ف.، و رجبی، س.، و رستم اوغلی خیاوی، ز. (1391). ارتباط حرمت خود و خودکارآمدی با اضطراب ریاضی دانش آموزان. روانشناسی مدرسه, 1(3), 6-26. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=176214Vancouver : کپی

آقاجانی سیف اله، خرمایی فرهاد، رجبی سعید، رستم اوغلی خیاوی زهرا. ارتباط حرمت خود و خودکارآمدی با اضطراب ریاضی دانش آموزان. روانشناسی مدرسه. 1391 [cited 2021July24];1(3):6-26. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=176214IEEE : کپی

آقاجانی، س.، خرمایی، ف.، رجبی، س.، رستم اوغلی خیاوی، ز.، 1391. ارتباط حرمت خود و خودکارآمدی با اضطراب ریاضی دانش آموزان. روانشناسی مدرسه, [online] 1(3), pp.6-26. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=176214. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 205 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی