برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1389 , دوره  41 , شماره  1 ; از صفحه 121 تا صفحه 129 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي کارآيي گوگرد و مايه تلقيح باکتري هاي جنس تيوباسيلوس بر جذب فسفر و عملکرد گندم در خاکهاي آهکي مختلف

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* موسسه تحقیقات خاک و آب تهران
 
چکیده: 

استفاده از گوگرد به منظور کاهش pH خاک (حتي بطور موضعي) يکي از روشهاي افزايش حلاليت عناصر تثبيت شده در خاکهاي آهکي محسوب مي شود. شرط بهره گيري از توان بالقوه گوگرد، حضور ريزجانداران اکسيد کننده اين ماده به ويژه باکتري هاي جنس تيوباسيلوس در خاک مي باشد.با توجه به اهميت موضوع واهميت کشت گياه گندم در ايران طرح حاضر در ايستگاه تحقيقات خاک و آب کرج انجام گرفت. در يک آزمايش فاکتوريل با طرح کا ملا تصادفي تاثير سه عامل خاک، گوگرد و مايه تلقيح تيوباسيلوس بر روي عملکرد بيولوژيک، عملکرد دانه و فسفر جذب شده گياه مورد بررسي قرار گرفت. در اين پژوهش هشت تيمار گوگرد (مقداري از گوگرد که بتواند با 0.5، 1، 2، 4، 8، 12، 16 و 20 درصد مواد خنثي شونده خاک واکنش دهد) سه تيمار خاک (خاکهايي با درصد مواد خنثي شونده 8.5، 17 و 23 درصد) و دو تيمار با وبدون باکتري تيوباسيلوس) در چهار تکرار منظور شدند و در کل در 216 گلدان گياه گندم کشت شد. تجزيه واريانس داده ها نشان داد که اثر اصلي مايه تلقيح تيوباسيلوس، گوگرد و خاک بر عملکرد دانه، عملکرد بيولوژيک، غلظت فسفر اندام هوايي گندم و مقدار فسفر جذب شده توسط بخش هوايي گندم در سطح يک درصد معني دار مي باشد. همچنين اثر متقابل باکتري و گوگرد بر عملکرد دانه گندم معني دار بود، بطوريکه تيمار چهارم گوگرد (مقدار گوگردي که بتواند با 4 درصد مواد خنثي شونده واکنش دهد) همراه با مايه تلقيح تيوباسيلوس، عملکرد دانه گندم را 16.7 درصد نسبت به شاهد افزايش دادهمچنين اثر متقابل باکتري و خاک در سطح يک درصد بر غلظت فسفراندام هوايي گياه (درصد) معني دار گرديد، بطوريکه تيمار خاک پسوه (داراي 17 درصد مواد خنثي شونده) هنگاميکه با مايه تلقيح تيوباسيلوس همراه بود با غلظت فسفر 0.21 درصد بيشترين غلظت فسفر اندام هوايي گياه را به خود اختصاص داد، اين تيمار غلظت فسفر اندام هوايي گياه را 21/14 درصد نسبت به شاهد افزايش داد. بطور کلي مصرف مايه تلقيح تيوباسيلوس در مقايسه با شاهد تلقيح نشده عملکرد دانه، عملکرد بيولوژيک، فسفر جذب شده و غلظت فسفر در بخش هوايي گندم را به ترتيب 14.74، 15.0، 34.40 و 12.60 درصد افزايش داد. سطوح سوم و چهارم گوگرد از لحاظ عملکرد دانه، عملکرد بيولوژيک و فسفر جذب شده بهتر از تيمار شاهد و ساير تيمارها ظاهر شده و با آنها تفاوت معني دار نشان دادند ولي بين اين دو تيمار تفاوت معني دار وجود نداشت.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

بشارتی، ح.، و سادات نوری، س.، و نیک نیایی، ا.، و ایران نژاد، ح.، و اکبری، ع.، و فلاح نصرت آبادی، ع. (1389). بررسی کارآیی گوگرد و مایه تلقیح باکتری های جنس تیوباسیلوس بر جذب فسفر و عملکرد گندم در خاکهای آهکی مختلف. تحقیقات آب و خاک ایران (علوم کشاورزی ایران), 41(1), 121-129. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=176178Vancouver : کپی

بشارتی حسین، سادات نوری سیداحمد، نیک نیایی امیربردیا، ایران نژاد حمید، اکبری علی، فلاح نصرت آبادی علیرضا. بررسی کارآیی گوگرد و مایه تلقیح باکتری های جنس تیوباسیلوس بر جذب فسفر و عملکرد گندم در خاکهای آهکی مختلف. تحقیقات آب و خاک ایران (علوم کشاورزی ایران). 1389 [cited 2021October19];41(1):121-129. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=176178IEEE : کپی

بشارتی، ح.، سادات نوری، س.، نیک نیایی، ا.، ایران نژاد، ح.، اکبری، ع.، فلاح نصرت آبادی، ع.، 1389. بررسی کارآیی گوگرد و مایه تلقیح باکتری های جنس تیوباسیلوس بر جذب فسفر و عملکرد گندم در خاکهای آهکی مختلف. تحقیقات آب و خاک ایران (علوم کشاورزی ایران), [online] 41(1), pp.121-129. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=176178. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 159 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی