برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1391 , دوره  3 , شماره  10 ; از صفحه 157 تا صفحه 181 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي ارتباط بين کيفيت سود و عدم تقارن اطلاعاتي در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* موسسه آموزش عالی رجا قزوین
 
چکیده: 

اين پژوهش به بررسي ارتباط بين کيفيت سود و عدم تقارن اطلاعاتي مي پردازد. براي سنجش کيفيت سود از دو الگوي دچو و دي چو (2002) و الگوي اسلوان (1996) و براي سنجش عدم تقارن اطلاعاتي در فرضيه اول از معيار درصد شکاف قيمتي موثر و در فرضيه دوم از معيار درصد اثر قيمت استفاده شده است. براي تجزيه و تحليل فرضيه ها از آزمون هاي آماري آناليز واريانس و رگرسيون چندگانه استفاده شده است. روش پژوهش حاضر با توجه به هدف، کاربردي و روش گردآوري داده ها، روش توصيفي و همبستگي است. جامعه مورد بررسي در اين پژوهش، شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه آماري شامل 59 شرکت در طي بازه زماني 1383 الي 1388 است. نتايج پژوهش نشان مي دهد که بين ميزان کيفيت سود و عدم تقارن اطلاعاتي ارتباط معناداري وجود دارد و کاهش کيفيت سود منجر به افزايش عدم تقارن اطلاعاتي مي گردد. همچنين عدم تقارن اطلاعاتي در دوره قبل از اعلان سود نسبت به دوره پس از اعلان سود بيشتر است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 213
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی