برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

رابطه دلبستگي به خدا و تاب آوري با معناداري در زندگي دانشجويان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* اردبیل، خیابان دانشگاه، دانشگاه محقق اردبیلی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، گروه علوم تربیتی
 
چکیده: 

هدف از اين مطالعه تعيين رابطه دلبستگي به خدا و تاب آوري با معناداري زندگي در دانشجويان بود. جامعه آماري پژوهش همه دانشجويان مقطع تحصيلي کارشناسي دانشگاه محقق اردبيلي (اردبيل) در سال تحصيلي 89 -1388 بودند. نمونه شامل 200 دانشجو بود که به روش نمونه گيري تصادفي خوشه اي چندمرحله اي از ميان دانشجويان دانشگاه محقق اردبيلي انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه هاي دلبستگي به خدا اثر بک و مک دونالد (2006)، مقياس تاب آوري اثر کونر ديويسون (2003) و مقياس معناداري زندگي اثر باتيستا و آلموند (1973) جمع آوري شد. داده هاي پژوهش با روش هاي ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون چندمتغيري تجزيه و تحليل گرديد. نتايج نشان داد که دلبستگي به خدا با معنا دا ري زندگي (0.48) و تاب آوري (0.40) و معناداري زندگي با تاب آوري (0.39) همبستگي مثبت معناداري دارد (P<0.01). همچنين نتايج تحليل رگرسيون چندمتغيري نشان داد که 25 درصد از واريانس معناداري زندگي، 37 درصد از واريانس مولفه چارچوب و 15 درصد از واريانس مولفه رضايت را متغيرهاي دلبستگي به خدا و تاب آوري تبيين مي کند (P<0.01).

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
Cite:
APA : کپی

زاهدبابلان، ع.، و رضایی جمالویی، ح.، و حرفتی سبحانی، ر. (1391). رابطه دلبستگی به خدا و تاب آوری با معناداری در زندگی دانشجویان. دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی, 13(3 (پیاپی 49)), 75-85. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=175985Vancouver : کپی

زاهدبابلان عادل، رضایی جمالویی حسن، حرفتی سبحانی رعنا. رابطه دلبستگی به خدا و تاب آوری با معناداری در زندگی دانشجویان. دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی. 1391 [cited 2021April21];13(3 (پیاپی 49)):75-85. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=175985IEEE : کپی

زاهدبابلان، ع.، رضایی جمالویی، ح.، حرفتی سبحانی، ر.، 1391. رابطه دلبستگی به خدا و تاب آوری با معناداری در زندگی دانشجویان. دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی, [online] 13(3 (پیاپی 49)), pp.75-85. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=175985. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 240 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی