برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1391 , دوره  8 , شماره  31 ; از صفحه 291 تا صفحه 304 .
 
عنوان مقاله: 

اثر مقابله درمانگري مادران بر پرخاشگري كودكان عقب مانده ذهني آنان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه پیام نور تهران
 
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر بررسي اثر مقابله درمانگري مادران كودكان عقب مانده ذهني متوسط تا شديد بر فراواني رفتارهاي پرخاشگرانه كودكان عقب مانده ذهني آن ها در شهر قم (سال 1388) بود. جامعه آماري اين پژوهش شامل کليه مادراني که داراي کودک مبتلا به تاخير ذهني متوسط تا شديد هستند و فرزند عقب مانده ذهني آنان با تشخيص تاخير ذهني متوسط تا شديد در يك مركز توانبخشي تحت پوشش سازمان بهزيستي استان قم در سال 1388 به صورت روزانه نگهداري و آموزش داده مي شوند، بود. نمونه آماري پژوهش نيز شامل 40 نفر كه به روش نمونه گيري در دسترس انتخاب شدند، بود که در دو گروه 20 نفري آزمايش و گواه به طور تصادفي تقسيم شدند.
معيار ورود به گروه نمونه داشتن کودکان عقب مانده ذهني متوسط تا شديد و قرار داشتن فرزند تحت پوشش سازمان بهزيستي قم و نيز قرار داشتن تحت آموزش در يك مركز توانبخشي و نگهداري معين در شهر قم در سال 1388 بود. روش اين پژوهش به دليل غيرتصادفي بودن نمونه اصلي (انتخاب اعضاي تحت پوشش يك مركز معين نگهداري) و جاي گزيني آزمودني ها و اختصاص كاربندي آزمايشي به صورت تصادفي نيمه آزمايشي محسوب مي شود. براي جمع آوري داده ها از فهرست محقق ساخته براي اندازه گيري فراواني رفتارهاي پرخاشگرانه استفاده شد. هم چنين به مدت 8 جلسه آيين نامه مقابله درمانگري (آقايوسفي، 1378) درباره مادران اين کودکان اجرا شد. براي تجزيه و تحليل داده ها از روش آزمون تحليل واريانس با اندازه گيري مكرر استفاده شد. نتايج نشان دادند، مقابله درمانگري مادران، فراواني رفتارهاي پرخاشگرانه در كودكان عقب مانده ذهني متوسط تا شديد آن ها را كاهش مي دهد
.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
Cite:
APA : کپی

آقایوسفی، ع. (1391). اثر مقابله درمانگری مادران بر پرخاشگری کودکان عقب مانده ذهنی آنان. خانواده پژوهی, 8(31), 291-304. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=175939Vancouver : کپی

آقایوسفی علیرضا. اثر مقابله درمانگری مادران بر پرخاشگری کودکان عقب مانده ذهنی آنان. خانواده پژوهی. 1391 [cited 2021April13];8(31):291-304. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=175939IEEE : کپی

آقایوسفی، ع.، 1391. اثر مقابله درمانگری مادران بر پرخاشگری کودکان عقب مانده ذهنی آنان. خانواده پژوهی, [online] 8(31), pp.291-304. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=175939>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 374 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی