برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1391 , دوره  10 , شماره  35 ; از صفحه 195 تا صفحه 210 .
 
عنوان مقاله: 

عوامل موثر در وقوع حرکات توده اي در حوضه کرگانرود با استفاده از مدل AHP

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه جغرافیا، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهر ری
 
چکیده: 

حوضه هاي شمالي كشور از جمله مناطقي هستند كه ميزان درصد زمين لغزش آنها به طور نسبي زياد بوده و همچنين تركيب عوامل طبيعي و انساني باعث وقوع خسارتهاي زياد ناشي از اين پديده شده است. بررسي عوامل موثر در وقوع زمين لغزشهاي يك منطقه و پهنه بندي خطرهاي حاصل از آن مي تواند كمك موثري در كاهش خسارت هاي حاصل از اين پديده با دوري جستن از اين مناطق بنمايد. با اين هدف لازم است تا نقشه پهنه بندي خطر زمين لغزش براي اين مناطق تهيه شود.
پهنه بندي زمين لغزش يکي از روشهايي است که به کمک آن مي توان مناطق بحراني را به لحاظ پايداري شيب مشخص نمود. تحقيق حاضر با هدف انتخاب و شناسايي مهمترين و موثرترين عامل در ايجاد وقوع زمين لغزش درحوضه کرگانرود تالش به انجام رسيده است. پس از بررسي هاي ميداني و تهيه لايه هاي اطلاعاتي از طريق نقشه ها و منابع موجود عوامل موثر در وقوع زمين لغزش هاي حوضه بررسي شده و مهمترين عوامل موثر به ترتيب زمين شناسي، شيب، نزديکي به جاده، جهت شيب، نزديکي به گسل، كاربري اراضي و نزديکي به آبراهه ها شناسايي شدند. نتايج حاصل را که از طريق نقشه هاي شيب، جهت شيب، زمين شناسي، ميزان پوشش گياهي منطقه، نوع کاربري اراضي، فاصله از گسل و شبکه آبراهه و جهت شيب به دست آمده است. وزن هر يک از عوامل را از روش تحليل سلسله مراتبي يا
AHP و با مقايسه زوجي عوامل مذکور محاسبه و پس از تهيه نقشه پهنه بندي خطر زمين لغزش و با توجه به وزن نهايي هر عامل به اين نتيجه مي رسيم که عامل سنگ شناسي، شيب، جاده و جهت شيب در حوضه تالش به ترتيب مهمترين عوامل زمين لغزش منطقه موردنظر است. با توجه به نقشه پهنه بندي زمين لغزه، حوضه آبريز از لحاظ حساسيت به لغزش به پنج پهنه تقسيم گرديد و مناطق با ريسك وقوع زمين لغزش زياد تا بي خطر شناسايي شدند. بيشترين حرکات توده اي از نوع سوليفلوکسيون در مناطق مرتفع و مرتعي حوضه و در دامنه هاي روبه شمال و شمال شرقي و زمين لغزش نيز در اطراف جاده ها بويژه جاده هاي جنگلي و کوهستاني بيشترين وقوع را نشان مي دهد.

 
کلید واژه: 


 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 190
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی