برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1391 , دوره  10 , شماره  35 ; از صفحه 57 تا صفحه 82 .
 
عنوان مقاله: 

سنجش ميزان توسعه يافتگي ساختارهاي اقتصادي- اجتماعي شهرهاي استان آذربايجان شرقي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

يکي از چالشهاي فراروي برنامه ريزي مديريت مطلوب شهري و منطقه اي در راستاي شهر و منطقه پايدار عدم تعادل و توازن در ميزان توسعه پايدار شهرهاي استقرار يافته در منطقه است. هدف از مقاله حاضر سنجش و تحليل ميزان توسعه پايدارشهري در ساختارهاي اقتصادي- اجتماعي و فرهنگي- بهداشتي شهرهاي استان آذربايجان شرقي به منظور تبيين سطوح متفاوت پايداري است. نوع تحقيق کاربردي و روش آن توصيفي- تحليلي با استفاده از مدل ترکيبي Topsis-AHP، ضريب آنتروپي، ضريب پراکندگي، نرم افزار Arc GIS و SPSS است. داده ها و اطلاعات موردبررسي و تحليل شامل 30 شاخص است. مهمترين يافته هاي پژوهش نشان مي دهد که شهر تبريز با دارا بودن 1378935 نفر و 57.91 درصد از جمعيت شهري استان آذربايجان شرقي از لحاظ ساختارهاي مورد بررسي گرفته در سطح توسعه پايدار خيلي بالا قرار گرفته است. شهرهاي مراغه، ميانه، مرند و سراب با دارا بودن 9.75 در صد از جمعيت شهري استان در سطح توسعه بالا قرار گرفته اند. گروه سوم شهرها که شامل شهرهاي بناب، اهر، جلفا، صوفيان و ممقان با دارا بودن با 20.18 درصد در سطح متوسط توسعه يافتگي قرار گرفتند.مابقي شهرها که 62 درصد از تعداد شهرها و فقط 7.29 درصد از جمعيت شهري استان را شامل مي شوند در سطوح پايين توسعه يافتگي در ساختارهاي اقتصادي- اجتماعي و فرهنگي- بهداشتي قرار دارند. همچنين يافته هاي پژوهش نشان مي دهد که ضريب همبستگي محاسبه شده بين توسعه شاخص هاي تلفيقي ساختارهاي اقتصادي- اجتماعي و فرهنگي- بهداشتي شهرهاي استان آذربايجان شرقي و تعداد جمعيت اين شهرها برابر 0.991 با سطح اطمينان 99 درصد بوده و بنابراين يافته ها بيانگر توسعه شهرهاي با جمعيت بيشتر و توسعه کمتر شهرهاي کوچک و با جمعيت اندک است. لذا مي توان نتيجه گرفت که اين نتايج بيانگر آن است به لحاظ توسعه کلي الگوي فضاي ناحيه اي در پهنه استان الگوي مرکز – پيرامون است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
Cite:
APA : کپی

سرور، ر.، و رشیدی ابراهیم حصاری، ا. (1391). سنجش میزان توسعه یافتگی ساختارهای اقتصادی- اجتماعی شهرهای استان آذربایجان شرقی. جغرافیا, 10(35), 57-82. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=175921Vancouver : کپی

سرور رحیم، رشیدی ابراهیم حصاری اصغر. سنجش میزان توسعه یافتگی ساختارهای اقتصادی- اجتماعی شهرهای استان آذربایجان شرقی. جغرافیا. 1391 [cited 2021April21];10(35):57-82. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=175921IEEE : کپی

سرور، ر.، رشیدی ابراهیم حصاری، ا.، 1391. سنجش میزان توسعه یافتگی ساختارهای اقتصادی- اجتماعی شهرهای استان آذربایجان شرقی. جغرافیا, [online] 10(35), pp.57-82. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=175921. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 400 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی