برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1383 , دوره  9 , شماره  1 ; از صفحه 93 تا صفحه 110 .
 
عنوان مقاله: 

تغييرات ميزان پرولين، قندهاي محلول كل، كلروفيل (SPAD) و فلورسانس كلروفيل در ارقام گلرنگ پایيزه تحت تنش خشكي و محلول پاشي روي و منگنز

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

بمنظور بررسي اثر تنش خشكي و محلول پاشي روي و منگنز بر تجمع پرولين و قندهاي محلول كل و ميزان كلروفيل براساس واحد  SPAD در گلرنگ، آزمايشي در سال هاي زراعي 81-1380 و 82-1381 در مزرعه اي واقع در 17 كيلومتري غرب شهر اصفهان و به صورت اسپيليت فاكتوريل در قالب طرح بلوكهاي كامل تصادفي با سه تكرار انجام شد. عامل اصلي سطوح تنش خشكي در چهار سطح =S1) بدون قطع آبياري،=S2  بدون قطع آبياري در مرحله رويشي،=S3  محلول پاشي سولفات روي به ميزان سه در هزار و =S4 محلول پاشي سولفات منگنز به ميزان سه در هزار) و عامل رقم در سه سطح C1) = زرقان 279، =C2 ورامين 295 و (LRV 5151= C3 و مجموعا 144 كرت انتخاب شد. ميزان پرولين آزاد و قندهاي محلول برگ، كلروفيل برگ (اسپاد) و فلورسانس كلروفيل در اواسط مرحله تنش S2 اندازه گيري شد. نتايج نشان داد كه تنش خشكي موجب افزايش پرولين، قندهاي محلول برگ و اسپاد گرديد، اما اثري بر عملكرد فتوشيميائي فتوسيستم fv/fm)2 )نداشت. ميزان پرولين و قندهاي محلول برگ تحت تأثير اثر متقابل سه تيمار بكار رفته قرار گرفت. محلول پاشي منگنز و روي در شرايط بدون تنش تأثيري بر ميزان پرولين و قندهاي محلول در هيچكدام از ارقام نداشت. اما پرولين و قندهاي محلول رقم C1 با محلول پاشي روي و منگنز در شرايط تنش افزايش يافت. تنش خشكي موجب افزايش اسپاد شد. و محلول پاشي روي و منگنز نيز اسپاد را طور معني داري افزايش داد. به طور كلي رقم C1 با محلول پاشي روي و منگنز در شرايط تنش بيشترين ميزان پرولين و قندهاي محلول و همچنين اسپاد را توليد نمود. بنابراين با محلول پاشي عناصر كم مصرف روي و منگنز در هنگام بروز تنش خشكي مي توان تحمل گلرنگ را به تنش خشكي افزايش داد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

موحدی دهنوی، م.، و مدرس ثانوی، س.، و سروش زاده، ع.، و جلالی جواران، م. (1383). تغییرات میزان پرولین, قندهای محلول کل, کلروفیل (SPAD) و فلورسانس کلروفیل در ارقام گلرنگ پاییزه تحت تنش خشکی و محلول پاشی روی و منگنز. بیابان, 9(1), 93-110. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=17584Vancouver : کپی

موحدی دهنوی محسن، مدرس ثانوی سیدعلی محمد، سروش زاده علی، جلالی جواران مختار. تغییرات میزان پرولین, قندهای محلول کل, کلروفیل (SPAD) و فلورسانس کلروفیل در ارقام گلرنگ پاییزه تحت تنش خشکی و محلول پاشی روی و منگنز. بیابان. 1383 [cited 2021November29];9(1):93-110. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=17584IEEE : کپی

موحدی دهنوی، م.، مدرس ثانوی، س.، سروش زاده، ع.، جلالی جواران، م.، 1383. تغییرات میزان پرولین, قندهای محلول کل, کلروفیل (SPAD) و فلورسانس کلروفیل در ارقام گلرنگ پاییزه تحت تنش خشکی و محلول پاشی روی و منگنز. بیابان, [online] 9(1), pp.93-110. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=17584. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 271 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی