برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
مهر 1391 , دوره  21 , شماره  83 ; از صفحه 86 تا صفحه 94 .
 
عنوان مقاله: 

مقايسه تاثير تزريق ماركائين ماركايين %0.25 با ليدوكائين ليدوكايين %2 در محل برش جراحي بر شدت درد بيماران تحت عمل جراحي سزارين

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* رشت، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، بیمارستان الزهرا، مرکز تحقیقات بهداشت باروری
 
چکیده: 

مقدمه: از عمده ترين مشكلات پس از اعمال جراحي، كنترل درد بيماران است. درد كنترل نشده مي تواند منجر به عوارضي مثل افزايش انعقادپذيري، افزايش مصرف اكسيژن ميوكارد تضعيف يا مهار سيستم تنفسي شود. براي كنترل درد بعد از عمل، روش هاي متعددي وجود دارد كه از بين آن ها روش هاي موضعي، به سبب دليل عوارض كمتر نسبت به ساير روش ها مثل مخدرها و روش هاي نورواگزيال امروزه بيشتر مورد توجه قرار گرفته اند.
هدف: مقايسه تاثير تزريق ماركايين %۰.۲۵ با ليدوكايين %2 در محل برش جراحي در کنترل درد بيماران پس از جراحي سزارين
مواد و روش ها: در يک كارآزمايي باليني دو سويه کور، 90 زن با حاملگي اول و ترم پس از اخذ رضايت آگاهانه، به صورت تصادفي به 3 گروه 30 نفره تقسيم شدند. تمام بيماران تحت بي حسي اسپاينال قرار گرفتند. در انتهاي عمل، در گروه اول 10 سي سي ماركائين ۰.۲۵% به اضافه 20 سي سي نرمال سالين، در گروه دوم 10 سي سي ليدوكائين 2% به اضافه 20 سي سي نرمال سالين و در گروه سوم همان حجم نرمال سالين در لايه هاي مختلف شكم (پريتوئن، عضله و زير جلد) تزريق گرديد. شدت درد بيماران پس از عمل در ساعات 1، 2، 3، 4، 8 و 12 توسط مقياس ديداري درد
(VAS)  و زمان تجويز اولين دوز شياف ديكلوفناك و ميانگين مقدار مصرف آن در ساعات مذكور، در گروه هاي مختلف اندازه گيري و مقايسه شد. جهت تجزيه و تحليل نهايي از نرم افزار آماري SPSS و روش هاي آناليز ONE WAY ANOVA و Repeated Measure،General linear model  و آزمون تعقيبي Tukey استفاده شد ( P<0.05به عنوان سطح معني دار در نظر گرفته شد).
نتايج: ميانگين شدت درد در ساعات 4 و 3 و 2 و 1 در گروه ماركائين بترتيب ۳.۳۳، ۳.۴۶، ۳.۶، ۳.۳۳ و در گروه ليدوكائين بترتيب ۴.۴، ۴.۸، ۴.۱۶، ۳.۵۶ و در گروه نرمال سالين ۵.۴۳، ۵.۶۶، ۶.۳، ۴.۵ بود. ميانگين زمان تجويز اولين دوز شياف ديكلوفناك در گروه ماركائين 2.56، ليدوكائين 2.53 و در نرمال سالين 1.53 بود. با استفاده از آزمون آماري آناليز واريانس
One Way ANOVA تفاوت آماري معني داري بين ميانگين VAS كل طي 12 ساعت در سه گروه وجود داشت (P<0.0001) و در تمام ساعات مذكور گروه ماركايين كمترين ميزان درد را داشت.
نتيجه گيري: تزريق موضعي ماركايين ۰.۲۵% در محل برش جراحي سزارين نسبت به ليدوكايين 2% مي تواند سبب کاهش شدت درد در ساعات اوليه پس از جراحي و نيز نياز کمتر به مصرف مسکن شود
.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

منصورقناعی، م.، و خوشرنگ، ح.، و طاهرزاده املشی، ش. (1391). مقایسه تاثیر تزریق مارکائین مارکایین %0.25 با لیدوکائین لیدوکایین %2 در محل برش جراحی بر شدت درد بیماران تحت عمل جراحی سزارین. مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان, 21(83), 86-94. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=175653Vancouver : کپی

منصورقناعی ماندانا، خوشرنگ حسین، طاهرزاده املشی شهرزاد. مقایسه تاثیر تزریق مارکائین مارکایین %0.25 با لیدوکائین لیدوکایین %2 در محل برش جراحی بر شدت درد بیماران تحت عمل جراحی سزارین. مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان. 1391 [cited 2021September25];21(83):86-94. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=175653IEEE : کپی

منصورقناعی، م.، خوشرنگ، ح.، طاهرزاده املشی، ش.، 1391. مقایسه تاثیر تزریق مارکائین مارکایین %0.25 با لیدوکائین لیدوکایین %2 در محل برش جراحی بر شدت درد بیماران تحت عمل جراحی سزارین. مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان, [online] 21(83), pp.86-94. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=175653. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 343 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی