برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

زيست سنجي فرمولاسيون پودر قابل تعليق از بلاستوسپور قارچ Lecanicillium muscarium روي شته جاليز Aphis gossypii

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور، تهران
 
چکیده: 

فرمولاسيون پودر قابل تعليق از قارچ L. muscarium روي پوره سن دوم شته جاليزA. gossypii ، مورد ارزيابي قرار گرفت. تيمارها شامل بلاستوسپور تازه توليد شده و بلاستوسپور فرموله شده تازه بود. آزمايش يک ماه و هفت ماه بعد با بلاستوسپور فرموله شده و نگهداري شده در قفسه آزمايشگاه (دماي 2±22 درجه سانتي گراد) و يخچال (دماي 1±4 درجه سانتي گراد) به صورت جداگانه تکرار شد. تجزيه آماري داده ها نشان داد که شش نمونه قارچ و غلظت هاي بکار رفته با همديگر اختلاف معني دار داشتند (p<0.01). مقايسه ميانگين ها نشان داد که قارچ فرموله شده (نگهداري در يخچال به مدت يک ماه) با 56.19±7.28 درصد بيشترين و قارچ فرموله شده (نگهداري در قفسه آزمايشگاه به مدت هفت ماه) با 15.15±1.83 درصد کمترين درصد تلفات را داشتند. مقايسه حدود بالا و پايين LC50 نشان داد که فقط قارچ فرموله شده اي که هفت ماه در قفسه آزمايشگاه نگهداري شده بود با 5 نمونه ديگر اختلاف معني دار داشت. مقايسه حدود بالا و پايين LT50 نشان داد که تنها در غلظت 108 بلاستوسپور در ميلي ليتر قارچ فرموله شده که يک ماه در يخچال نگهداري شده بود با ساير تيمارها اختلاف معني دار وجود داشت. بطور کلي نتايج آزمايش هاي اخير نشان داد که بلاستوسپور توليد شده در عصاره سيب زميني و فرمولاسيون انتخاب شده، روي شته جاليز زهرآگيني داشت.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

فارسی، م.، و عسکری، ح.، و طالبی جهرمی، خ.، و خرازی پاکدل، ع. (1391). زیست سنجی فرمولاسیون پودر قابل تعلیق از بلاستوسپور قارچ Lecanicillium muscarium روی شته جالیز Aphis gossypii. آفات و بیماریهای گیاهی, 80(1 (پیاپی 94)), 51-60. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=175649Vancouver : کپی

فارسی محمدجعفر، عسکری حسن، طالبی جهرمی خلیل، خرازی پاکدل عزیز. زیست سنجی فرمولاسیون پودر قابل تعلیق از بلاستوسپور قارچ Lecanicillium muscarium روی شته جالیز Aphis gossypii. آفات و بیماریهای گیاهی. 1391 [cited 2021April17];80(1 (پیاپی 94)):51-60. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=175649IEEE : کپی

فارسی، م.، عسکری، ح.، طالبی جهرمی، خ.، خرازی پاکدل، ع.، 1391. زیست سنجی فرمولاسیون پودر قابل تعلیق از بلاستوسپور قارچ Lecanicillium muscarium روی شته جالیز Aphis gossypii. آفات و بیماریهای گیاهی, [online] 80(1 (پیاپی 94)), pp.51-60. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=175649>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 48 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی