برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تحمل تنش كمبود آب در گوجه فرنگي در همزيستي با قارچ هاي ميكوريز آربوسكولار

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز
 
چکیده: 

خشك سالي و كمبود بارندگي در سال هاي اخير يكي از مشكلات در حال افزايش در بسياري از كشورهاي جهان بوده كه توليد محصولات كشاورزي را محدود ساخته است. يكي از راه کارهاي مناسب در کشاورزي پايدار براي مقابله با تنش خشكي، برقراري رابطه همزيستي گياهان با قارچ هاي ميكوريزي مي باشد. بدين منظور آزمايش گلخانه اي با گياه گوجه فرنگي (رقم بهتا) و با دو گونه قارچ ميكوريز شامل: Glomus intraradices (Gi) و Glomus etunicatum (Ge) در يك خاك استريل و به صورت فاکتوريل بر پايه طرح کاملا تصادفي و با سه تکرار انجام شد. پس از استقرار گياهان، سه محدوده رطوبت خاك شامل:0.9 FC-FC ، 0.7 FC-0.8 FC و 0.55- FC-0.65 FC به گلدان ها اعمال گرديد. نتايج نشان داد که با كاهش رطوبت خاك، درصد كلنيزاسيون ميكوريزي هر دو گونه قارچ كاهش يافت. تلقيح گياه با Gi و Ge وزن خشك بخش هوايي را به ترتيب 14.5 و 16.2 درصد نسبت به شاهد افزايش داد و با كاهش رطوبت خاك وزن خشك بخش هوايي كاهش يافت. صرفنظر از سطح رطوبت خاك، قارچ هاي ميكوريزي محتواي نسبي آب برگ (RWC)، پتانسيل آب برگ (LWP) و هدايت روزنه اي (gs) را به طور معني داري  (P<0.01)افزايش دادند و با كاهش رطوبت خاك ميزان هر سه متغير كاهش يافت. گياهان ميكوريزي در هر سه سطح رطوبتي داراي غلظت فسفر بيشتري در بخش هوايي نسبت به گياهان شاهد بودند. تنها قارچ Ge به طور معني داري پتاسيم بخش هوايي را افزايش داد. صرفنظر از گونه هاي قارچي، با كاهش رطوبت خاك، غلظت فسفر و پتاسيم در بخش هوايي كاهش يافت. با توجه به نتايج حاصل از اين تحقيق چنين استنباط مي شود که قارچ هاي ميكوريز آربوسكولار در افزايش رشد گوجه فرنگي و جذب عناصر غذايي در شرايط تنش كمبود آب نقش موثري دارند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

منافی، ح.، و علی اصغرزاده، ن.، و نیشابوری، م.، و رجالی، ف. (1391). تحمل تنش کمبود آب در گوجه فرنگی در همزیستی با قارچ های میکوریز آربوسکولار. دانش آب و خاک (دانش کشاورزی), 22(2), 1-16. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=175617Vancouver : کپی

منافی حسن، علی اصغرزاده ناصر، نیشابوری محمدرضا، رجالی فرهاد. تحمل تنش کمبود آب در گوجه فرنگی در همزیستی با قارچ های میکوریز آربوسکولار. دانش آب و خاک (دانش کشاورزی). 1391 [cited 2021November28];22(2):1-16. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=175617IEEE : کپی

منافی، ح.، علی اصغرزاده، ن.، نیشابوری، م.، رجالی، ف.، 1391. تحمل تنش کمبود آب در گوجه فرنگی در همزیستی با قارچ های میکوریز آربوسکولار. دانش آب و خاک (دانش کشاورزی), [online] 22(2), pp.1-16. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=175617. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 250 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی