نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

مقايسه سلامت روان دانشجويان موفق و ناموفق تحصيلي دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
 
چکیده: 
مقدمه: شناخت عواملي که مي توانند سلامت رواني دانشجويان را به مخاطره انداخته و به شيوه هاي مختلف سبب افت کمي و کيفي آموزش گردند، بسيار مهم است. اين مطالعه با هدف مقايسه وضعيت سلامت روان دانشجويان موفق و ناموفق از نظر تحصيلي در دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد در سال تحصيلي 89-1388 انجام شد.مواد و روش ها: در اين مطالعه توصيفي-تحليلي، تعداد 310 نفر از دانشجويان در دو گروه موفق و ناموفق با استفاده از پرسش نامه GHQ-28 از نظر سلامت عمومي مورد بررسي و مقايسه قرار گرفتند. نمونه گيري در دانشجويان ناموفق به روش سرشماري و در دانشجويان موفق به روش تصادفي صورت گرفت. داده هاي به دست آمده با استفاده از نسخه 13 نرم افزار SPSS، آزمون هاي تي، دقيق فيشر، من ويتني و ضريب همبستگي پيرسون مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته و ميزان P<0.05 از نظر آماري معني دار در نظر گرفته شد.يافته هاي پژوهش: دانشجويان ناموفق از سلامت عمومي کمتري نسبت به دانشجويان موفق برخوردار بودند، [(33.3±15.4) در مقابل(27.2±13.6) ،.[P<0.001  ميانگين نمرات در بعد اضطرابي سلامت عمومي در گروه ناموفق 8.94±5.2 و در گروه موفق 7.1±7.2 بود و تفاوت معني داري بين دو گروه وجود داشت،.(P=0.02)  ميانگين نمرات در بعد افسردگي سلامت عمومي در دانشجويان ناموفق 6.9±6.1 و در گروه موفق 4.2±4.6 بود که تفاوت معني داري را نشان مي دهد.(P<0.001) بحث و نتيجه گيري: نتايج اين مطالعه نشان داد که سلامت عمومي دانشجويان ناموفق کمتر از دانشجويان موفق است. اين مساله در بعد اضطرابي و افسردگي سلامت عمومي محسوس تر بود. آموزش نحوه مقابله با عوامل مختل کننده سلامت عمومي و کسب مهارت هاي اجتماعي به دانشجويان ناموفق پيشنهاد مي گردد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

دل آرام، م.، و صالحیان، ت.، و فروزنده، ن.، و علیدوستی، م. (1391). مقایسه سلامت روان دانشجویان موفق و ناموفق تحصیلی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام, 20(2), 1-8. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=175317Vancouver : کپی

دل آرام معصومه، صالحیان تهمینه، فروزنده نسرین، علیدوستی معصومه. مقایسه سلامت روان دانشجویان موفق و ناموفق تحصیلی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام. 1391 [cited 2022August13];20(2):1-8. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=175317IEEE : کپی

دل آرام، م.، صالحیان، ت.، فروزنده، ن.، علیدوستی، م.، 1391. مقایسه سلامت روان دانشجویان موفق و ناموفق تحصیلی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام, [online] 20(2), pp.1-8. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=175317. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 114 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی