برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1391 , دوره  4 , شماره  12 ; از صفحه 25 تا صفحه 35 .
 
عنوان مقاله: 

مطالعه تاثير ساليسيليک اسيد بر مقاومت و القاي تنش اکسيداتيو در گياه ريحان سبز (.Ocimum basilicum L) تحت تنش شوري

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه زیست شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ج. ا. ایران
 
چکیده: 

تحقيقات نشان داده است که ساليسيليک اسيد سبب ايجاد مقاومت در گياهان نسبت به تنش ‌هاي محيطي (گرما، سرما، خشکي و شوري) مي ‌شود. در اين تحقيق، اثر ساليسيليک اسيد بر پراکسيداسيون ليپيدها، قندها و عناصر سديم و پتاسيم در برگ و در ريشه گياه ريحان سبز تحت تنش شوري بررسي شد. گياهان مورد آزمايش پس از کاشت در گلدان و رسيدن به مرحله 4 برگي، با ساليسيليک اسيد در 3 سطح (0، 0.1 و 0.01 ميلي ‌مولار) به مدت 5 روز و شوري در 3 سطح (0، 100 و 200 ميلي ‌مولار سديم کلريد) به مدت 5 روز تيمار شدند. مقدار پراکسيداسيون ليپيدهاي غشا در برگ و ريشه در تيمار با ساليسيليک اسيد و شوري با غلظت 100 ميلي ‌مولار کاهش معني ‌داري داشت. در تيمار با شوري 200 ميلي‌ مولار مقدار مالون ‌دي ‌آلدئيد ريشه افزايش معني ‌داري داشت و با افزايش تنش شوري مقدار قند نيز در برگ افزايش معني ‌داري نشان داد. در تيمار همزمان شوري و ساليسيليک اسيد، در شوري 100 ميلي‌ مولار، ميزان قند کاهش معني‌ دار و در شوري 200 ميلي ‌مولار افزايش معني ‌داري داشت. مقدار سديم برگ در شوري افزايش و در تيمار ساليسيليک اسيد نسبت به گياه شاهد کاهش يافت. ميزان سديم در تيمار همزمان ساليسيليک اسيد و تنش شوري با غلظت ‌هاي 100 و 200 ميلي ‌مولار، کاهش معني ‌داري نشان داد. ميزان پتاسيم برگ در تنش شوري کاهش معني ‌داري يافت. تيمار همزمان ساليسيليک اسيد و شوري باعث کاهش معني ‌دار پتاسيم برگ شده، مقدار پتاسيم ريشه نيز کاهش يافت که نشان ‌دهنده بهبود اثر شوري در حضور ساليسيليک اسيد است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 282
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی