برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

افسردگي در مردان مبتلا به نارسايي سيستوليک قلبي و فاکتورهاي مرتبط با آن

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* کرج، رجائی شهر، خیابان سیزدهم، بلوار موذن، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، گروه پرستاری
 
چکیده: 

زمينه و هدف: افسردگي با افزايش وخامت بيماري، طول مدت بستري و مرگ و مير بيماران مبتلا به نارسايي قلبي ارتباط دارد. هدف از مطالعه حاضر بررسي فراواني و فاکتورهاي مرتبط با افسردگي در مردان مبتلا به نارسايي سيستوليک قلبي بود.
مواد و روش کار: در اين مطالعه مقطعي که بر روي يکصد مرد بيمار مبتلا به نارسايي سيستوليک در بيمارستان هاي تا مين اجتماعي البرز کرج و شهريار در سال 1389 انجام شد، روش نمونه گيري به شيوه آسان بود. داده ها توسط فرم اطلاعات جمعيت شناختي، پرسشنامه کيفيت زندگي مينه سوتا و پرسشنامه افسردگي مرکز مطالعات اپيدميولوژيک افسردگي جمع آوري شد. اطلاعات توسط نرم افزار آماري
SPSS18 و با استفاده از آمار توصيفي، آزمون تي، آناليز واريانس يکطرفه و ضريب همبستگي پيرسون تحليل گرديد.
يافته ها: يافته ها نشان داد که ميانگين نمره افسردگي
20.3±12 بود. 47% افسردگي شديد و 16% افسردگي خفيفي تا متوسط داشتند. افسردگي با سن (p=0.002)، تحصيلات (p<0.001)، وضعيت اقتصادي (P=0.002)، مصرف سيگار (P=0.034)، سطح هموگلوبين (P=0.004)، کسر جهشي بطن چپ (p=0.012)، ديگوگسين (P=0.019)، مسدود کننده هاي گيرنده هاي آنژيوتانسين (P=0.005)، آلداکتون (P=0.005) و کيفيت زندگي (001/0> p) ارتباط آماري معناداري داشت.
نتيجه گيري: افسردگي در مردان مبتلا به نارسايي سيستوليک قلبي افسردگي شايع بود و بر کيفيت زندگي اثر منفي داشت. پرستاران با غربالگري و ارزيابي علائم افسردگي و ارجاع بيماران براي مشاوره و درمان مي توانند به ارتقاء کيفيت زندگي در بيماران نارساي قلبي کمک کنند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

ضیغمی محمدی، ش.، و شهپریان، م.، و فهیدی، ف.، و فلاح، ا. (1391). افسردگی در مردان مبتلا به نارسایی سیستولیک قلبی و فاکتورهای مرتبط با آن. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی, 4(2 (پیاپی 12)), 209-219. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=174996Vancouver : کپی

ضیغمی محمدی شراره، شهپریان ماندانا، فهیدی فرزاد، فلاح ابراهیم. افسردگی در مردان مبتلا به نارسایی سیستولیک قلبی و فاکتورهای مرتبط با آن. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی. 1391 [cited 2021September26];4(2 (پیاپی 12)):209-219. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=174996IEEE : کپی

ضیغمی محمدی، ش.، شهپریان، م.، فهیدی، ف.، فلاح، ا.، 1391. افسردگی در مردان مبتلا به نارسایی سیستولیک قلبی و فاکتورهای مرتبط با آن. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی, [online] 4(2 (پیاپی 12)), pp.209-219. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=174996. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 122 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی