نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

خود ارزيابي عملکرد بيمارستانهاي آموزشي شهر بجنورد بر اساس الگوي تعالي سازماني EFQM

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، بجنورد، ایران
 
چکیده: 
زمينه و هدف: بنياد اروپايي مديريت کيفيت، مدل EFQM را براي تعيين ميزان رشد و تعالي سازمان و ترسيم راه رسيدن به تعالي سازماني تدوين کرده است. خودارزيابي بر اساس مدل EFQM، براي مديران اين امکان را فراهم مي آورد تا بتوانند در مسير تعالي گام برداشته، وضعيت سازمان خود را شناسايي و بر اساس يافته هاي حاصله، نسبت به بهبود وضعيت آن اقدام نمايند.مواد و روش کار: اين مطالعه از نوع توصيفي-مقطعي بوده که در سال 1390 انجام گرفت. جامعه مورد مطالعه اين پژوهش 26 نفر از اعضاي کميته ارتقاي کيفيت در بيمارستان هاي امام علي (ع) و امام رضا (ع) شهر بجنورد بودند. ابزار گردآوري داده ها، پرسشنامه استاندارد ارزيابي عملکرد بر اساس مدل تعالي سازمان بود. داده ها با استفاده از آزمون کاي دو و نيز آزمون هاي آماري توصيفي توسط نرم افزار SPSS16 مورد تحليل قرار گرفت.يافته ها: در بيمارستانهاي مورد مطالعه، معيار توانمند سازها با کسب مجموع 360 امتياز از 500 امتياز، 71.2 درصد از امتياز مطلوب را به خود اختصاص داد. معيارهاي نتايج با کسب مجموع 335.5 امتياز از 500 امتياز ممکن، 65.5 درصد از امتياز مطلوب را کسب نمودند. ميانگين امتياز خودارزيابي بيمارستانهاي مورد مطالعه در کل، 695.5 از مجموع 1000 امتياز بود.نتيجه گيري: امتيازات داده شده توسط به شاخص ها تا حدودي غير واقعي به نظر مي رسد، اما با توجه به نتايج به دست آمده مي توان نقاط قوت و نواحي نيازمند بهبود را در بيمارستان مشخص نمود. نتايج اين پژوهش نشان مي دهد که در بيمارستان هاي مورد مطالعه بايد به معيارهاي نتايج کارکنان و نتايج کليدي عملکرد توجه بيشتري شود و مديران زمينه هاي بهبود اين معيارها را در بيمارستان فراهم آورند.واژه هاي کليدي:
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

صادقی، ا.، و حجازی، ع. (1391). خود ارزیابی عملکرد بیمارستانهای آموزشی شهر بجنورد بر اساس الگوی تعالی سازمانی EFQM. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی, 4(2 (پیاپی 12)), 201-208. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=174995Vancouver : کپی

صادقی احمد، حجازی علی. خود ارزیابی عملکرد بیمارستانهای آموزشی شهر بجنورد بر اساس الگوی تعالی سازمانی EFQM. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی. 1391 [cited 2022May24];4(2 (پیاپی 12)):201-208. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=174995IEEE : کپی

صادقی، ا.، حجازی، ع.، 1391. خود ارزیابی عملکرد بیمارستانهای آموزشی شهر بجنورد بر اساس الگوی تعالی سازمانی EFQM. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی, [online] 4(2 (پیاپی 12)), pp.201-208. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=174995. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 292 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی