برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تاثير برنامه مراقبتي مبتني بر الگوي سازگاري «روي» بر فعاليتهاي روزانه زندگي بيماران همودياليزي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* بجنورد، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
 
چکیده: 

زمينه و هدف: کاهش چشمگير فعاليت فيزيکي از جمله مشکلاتي است که به وفور در بيماران همودياليزي مشاهده مي گردد. سطح عملکرد بيماران تحت درمان با همودياليز به طور معکوسي مرتبط با پيامدهاي سلامتي مهمي نظير هزينه مراقبتهاي بهداشتي و مرگ و مير مي باشد. مطالعه حاضر با هدف تعيين تاثير برنامه مراقبتي مبتني بر الگوي روي بر فعاليتهاي روزانه زندگي بيماران همودياليزي انجام گرفت.
مواد و روش کار: اين مطالعه کارآزمايي باليني بر روي 54 بيمار همودياليزي که به طور تصادفي به دو گروه کنترل و آزمون تقسيم شدند، انجام گرفت. ابتدا اطلاعات لازم توسط چک ليست انتخاب واحد پژوهش، پرسشنامه مشخصات فردي و سوابق بيماري، چک ليست يافته هاي پاراکلينيکي، چک ليست وضعيت عملکرد- دياليز و فرم بررسي الگوي سازگاري روي جمع آوري گرديد. سپس مداخله بر اساس مراحل فرايند پرستاري الگوي روي و در غالب 4 جلسه حين همودياليز و پيگيري يک ماهه توسط پژوهشگر انجام شده و در انتها چک ليست وضعيت عملکرد- دياليز مجددا تکميل گرديد. سپس آناليز داده ها توسط نرم افزار
SPSS انجام شد.
يافته ها: بين دو گروه اختلاف معني داري در فعاليتهاي روزانه زندگي قبل از مداخله وجود نداشت (
p=0.060). در حالي که بعد از مداخله تفاوت دو گروه معني دار گرديد (p<0.001). توانايي بيماران گروه آزمون در انجام فعاليتهاي روزانه بعد از مداخله نسبت به قبل از مداخله افزايش معني داري را نشان داد. در حالي که در گروه کنترل تفاوت معني داري مشاهده نشد.
نتيجه گيري: به کار گيري برنامه مراقبتي مبتني بر الگوي روي به عنوان يک مداخله پرستاري کم هزينه و غير تهاجمي بر بهبود توانايي بيماران همودياليزي در فعاليتهاي روزانه زندگي موثر مي باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

امینی، ز.، و فاضل اصغرپور، ا.، و زراعتی، ع.، و اسماعیلی، ح. (1391). تاثیر برنامه مراقبتی مبتنی بر الگوی سازگاری «روی» بر فعالیتهای روزانه زندگی بیماران همودیالیزی. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی, 4(2 (پیاپی 12)), 145-154. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=174983Vancouver : کپی

امینی زکیه، فاضل اصغرپور اعظم، زراعتی عباسعلی، اسماعیلی حبیب اله. تاثیر برنامه مراقبتی مبتنی بر الگوی سازگاری «روی» بر فعالیتهای روزانه زندگی بیماران همودیالیزی. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی. 1391 [cited 2021April16];4(2 (پیاپی 12)):145-154. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=174983IEEE : کپی

امینی، ز.، فاضل اصغرپور، ا.، زراعتی، ع.، اسماعیلی، ح.، 1391. تاثیر برنامه مراقبتی مبتنی بر الگوی سازگاری «روی» بر فعالیتهای روزانه زندگی بیماران همودیالیزی. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی, [online] 4(2 (پیاپی 12)), pp.145-154. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=174983>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 109 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی