برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

باززنده سازي و افزايش کيفيت زندگي در مراکز شهري با رويکرد BID (نمونه موردي: مرکز شهر اروميه)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس
 
چکیده: 

مراکز شهري در طول تاريخ کانون توجهات و محل وقايع خاص شهري بوده و به عنوان مهمترين بخش شهر مورد توجه گرفته است که در حال حاضر با افول کارکردي مواجه اند. براي گذار از اين وضعيت، نوسازي و بهسازي اين مراکز امري ضروري تلقي مي شود. در اين ميان، روش بهبود نواحي کسب و کار  (BID)يکي از استراتژيهاي موثر و جديد در ادبيات نوين نوسازي است. هدف تحقيق حاضر، ارزيابي و تبيين ميزان انطباق پذيري اين روش در مرکز شهر اروميه و بررسي مولفه هاي موثر بر افزايش کيفيت زندگي است. روش تحقيق اين مقاله، توصيفي - تحليلي است. روش گردآوري اطلاعات شامل روشهاي کتابخانه اي، پرسشنامه و مشاهدات ميداني است. روش نمونه بصورت تصادفي ساده بوده و جامعه هدف ساکنين، اصناف و مراجعين به محدوده انتخاب شده است. حجم نمونه 238 نفر بوده و پايايي پرسشنامه باستفاده از آلفاي کرونباخ و روايي آن از طريق آزمون بارتلت و شاخص KMO در سطح بالايي مورد تاييد قرار گرفت. علاوه بر اين، اطلاعات بدست آمده از پرسشنامه با استفاده از آزمونT ، تحليل همبستگي، رگرسيون ساده و چند متغيره و تحليل مسير تحليل شد. نتايج تحقيق نشان مي دهد که استفاده از اين روش، با باززنده سازي مرکز شهر اروميه همخواني و سازگاري دارد. تک بعدي نبودن روش BID و ارتقاء شرايط کسب و کار و افزايش کيفيت زندگي در محدوده از دلايل اصلي سازگاري اين روش است. نتايج بررسي هاي آماري در تحقيق نشان داد که عوامل کالبدي بيشترين نقش را در بهبود کيفيت زندگي در مرکز شهر داشته است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

حسین پور، ه.، و داداش پور، ه.، و رفیعیان، م. (1390). باززنده سازی و افزایش کیفیت زندگی در مراکز شهری با رویکرد BID (نمونه موردی: مرکز شهر ارومیه). مدیریت شهری, 9(28), 273-284. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=174969Vancouver : کپی

حسین پور هاله، داداش پور هاشم، رفیعیان مجتبی. باززنده سازی و افزایش کیفیت زندگی در مراکز شهری با رویکرد BID (نمونه موردی: مرکز شهر ارومیه). مدیریت شهری. 1390 [cited 2021June20];9(28):273-284. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=174969IEEE : کپی

حسین پور، ه.، داداش پور، ه.، رفیعیان، م.، 1390. باززنده سازی و افزایش کیفیت زندگی در مراکز شهری با رویکرد BID (نمونه موردی: مرکز شهر ارومیه). مدیریت شهری, [online] 9(28), pp.273-284. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=174969. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 294 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی