نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تاثير تحريکات حسي آشنا بر سطح هوشياري بيماران ضربه مغزي بخش مراقبت هاي ويژه

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* خراسان شمالی، بجنورد، دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، دانشکده پرستاری و مامایی
 
چکیده: 
زمينه و هدف: محروميت حسي يکي از عوارض تهديدکننده بيمار کمايي مي باشد. تحريک حسي يک روش درماني است که با بيدار نمودن سيستم فعال کننده مشبک مغز به سازماندهي مجدد آن کمک کرده، آشنا بودن اين تحريکات براي بيمار مي تواند زمينه را براي بهبود سريعتر وضعيت شناختي بيمار فراهم نمايد. لذا اين مطالعه با هدف بررسي تاثير تحريکات حسي آشنا بر سطح هوشياري بيماران ضربه مغزي بخش مراقبت هاي ويژه انجام گرفته است.مواد و روش کار: اين مطالعه کارآزمايي باليني روي 60 بيمار ضربه مغزي بخشهاي مراقبت هاي ويژه بيمارستان امدادي مشهد انجام گرفت. مداخله، حضور عضو خانواده بيمار در شش روز اول پذيرش و ارائه تحريکات حسي بود. سطح هوشياري بيمار بر اساس امتياز کماي گلاسکو در روز اول و ششم پذيرش بررسي و داده ها با نرم افزار SPSS11.5 تجزيه و تحليل گرديد.يافته ها: با توجه به غير نرمال بودن توزيع امتياز کماي گلاسکو، از آزمون من ويتني استفاده شد. طبق نتايج اين آزمون امتياز کماي گلاسکو در روز اول در دو گروه همگن (P=0.402)، افزايش نمره کماي گلاسکو روز ششم در گروه مداخله نسبت به گروه کنترل، از نظر آماري به شکل معني داري بيشتر بود (P=0.002).نتيجه گيري: تحريکات حسي آشنا و زود هنگام باعث افزايش سطح هوشياري بيماران ضربه مغزي مي گردد. بازنگري در مقررات ملاقات ممنوع بخش هاي مراقبت هاي ويژه مي تواند بستر مناسب را براي استفاده از اثرات مثبت حضور خانواده بر بالين بيمار فراهم نمايد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

حسن زاده، ف.، و حسینی عزیزی، ط.، و اسماعیلی، ح.، و احصایی، م. (1391). تاثیر تحریکات حسی آشنا بر سطح هوشیاری بیماران ضربه مغزی بخش مراقبت های ویژه. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی, 4(1 (پیاپی 11)), 121-129. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=174906Vancouver : کپی

حسن زاده فرزانه، حسینی عزیزی طوبی، اسماعیلی حبیب اله، احصایی محمدرضا. تاثیر تحریکات حسی آشنا بر سطح هوشیاری بیماران ضربه مغزی بخش مراقبت های ویژه. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی. 1391 [cited 2022August11];4(1 (پیاپی 11)):121-129. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=174906IEEE : کپی

حسن زاده، ف.، حسینی عزیزی، ط.، اسماعیلی، ح.، احصایی، م.، 1391. تاثیر تحریکات حسی آشنا بر سطح هوشیاری بیماران ضربه مغزی بخش مراقبت های ویژه. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی, [online] 4(1 (پیاپی 11)), pp.121-129. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=174906. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 384 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی