نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1390 , دوره  2 , شماره  5 ; از صفحه 29 تا صفحه 37 .
 
عنوان مقاله: 

هنجاريابي چک ليست نشانه هاي اختلالات رواني در کارکنان نيروهاي مسلح

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله (عج)، مرکز تحقیقات علوم رفتاری
 
چکیده: 
مقدمه: روش هاي مختلفي براي برآورد ميزان شيوع اختلالات رواني وجود دارد. يکي از روش هاي متداول و معتبر غربال گري است. غربال گري اختلالات رواني عبارت است از شناسايي احتمالي اختلالات رواني كه قبلا شناسايي يا گزارش نشده است. يکي از ابزارهايي که به تشخيص و غربال گري افراد داراي اختلال از افراد سالم کمک مي کند چک ليست اختلالات رواني است. هدف از تحقيق در اين پژوهش هنجاريابي چک ليست نشانه هاي اختلالات رواني در کارکنان نيروهاي مسلح بود.روش: روش تحقيق در اين پژوهش توصيفي- تحليلي، و نوع طرح هنجاريابي آزمون مي باشد. در پژوهش حاضر 1200 نفر از کارکنان نيروهاي مسلح بصورت تصادفي و با توجه به ميزان تحصيلات و نوع شغل در سازمانهاي مختلف در اسفند ماه 1388 بررسي شدند. ابزار مطالعه چک ليست نشانه هاي اختلالات رواني بود.نتايج: اعتبار چک ليست با استفاده از ضرايب همساني دروني و بازآزمايي با روش آلفاي کرونباخ و همبستگي پيرسون به ترتيب 0.98 و 0.82 به دست آمد. روايي چک ليست نيز با روش تحليل عاملي بررسي شد. در پژوهش حاضر نقطه برش در شاخص كلي علائم مرضي برابر با 0.87 تعيين شد. همچنين نرم و هنجار کارکنان در متغيرهاي جنس، تعيين شد.بحث: چک ليست اختلالات رواني باتوجه به تاييد روايي و اعتبار آن، قادر به سنجش اختلالات رواني کارکنان است، بنابراين با توجه به نرم و نقطه برش به دست آمده مي توان از آن در سنجش و غربالگري اختلالات رواني، تعيين سطوح سلامت، و برنامه ريزي هاي بهداشت روان کارکنان نيروهاي مسلح استفاده نمود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

انیسی، ج.، و اکبری، ف.، و مجدیان، م.، و آتشکار، م.، و قربانی، ز. (1390). هنجاریابی چک لیست نشانه های اختلالات روانی در کارکنان نیروهای مسلح. روانشناسی نظامی, 2(5), 29-37. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=174894Vancouver : کپی

انیسی جعفر، اکبری فاطمه، مجدیان محمد، آتشکار مجید، قربانی زهره. هنجاریابی چک لیست نشانه های اختلالات روانی در کارکنان نیروهای مسلح. روانشناسی نظامی. 1390 [cited 2022May26];2(5):29-37. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=174894IEEE : کپی

انیسی، ج.، اکبری، ف.، مجدیان، م.، آتشکار، م.، قربانی، ز.، 1390. هنجاریابی چک لیست نشانه های اختلالات روانی در کارکنان نیروهای مسلح. روانشناسی نظامی, [online] 2(5), pp.29-37. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=174894. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 401 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی