5 SID.ir | تحليل فراواني و پهنه بندي خشکسالي هاي ايران با کاربرد نمايه شاخص استاندارد شده بارش
برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
عنوان مقاله: 

تحليل فراواني و پهنه بندي خشکسالي هاي ايران با کاربرد نمايه شاخص استاندارد شده بارش

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه فردوسی
 
چکیده: 

در مطالعه حاضر به منظور بررسي خشکسالي ها از شاخص بارش استاندارد (SPI) در دو مقياس زماني 3 و 12 ماهه و داده هاي بارش 119 ايستگاه واقع در داخل کشور با طول دوره آماري مشترک 32 ساله (1384-1353) استفاده گرديد. نتايج نشان دادند که تعداد خشکسالي ها در فواصل زماني کوتاهتر بيش از تعداد آنها در فواصل زماني طولانيتر نيز مي باشند. بررسيها در دوره آماري فوق نشان دادند که خشکسالي يک ويژگي اقليمي است که در دوره هاي زماني خاصي به وقوع مي پيوندد. در سالهاي اخير، تکرار خشکسالي در ايران افزايش داشته ولي از شدت آن کاسته شده است. همچنين، مشخص شد که تکرار خشکسالي ها در مناطق مرکزي، جنوبي، جنوب شرقي و شرقي کشور نسبت به ساير مناطق بيشتر است. در ادامه، با پهنه بندي خشکسالي هاي حاصل از SPI به روش کريجينگ با واريوگرامهاي کروي، نمايي، گوسين و تواني مشخص شد که در مقياس 12 ماهه، واريوگرام دايره اي و در مقياس 3 ماهه واريوگرام نمايي نتايج قابل قبولي از خود نشان دادند. مقادير جذر ميانگين مربعات خطا (RMSE)، دقت شبيه هاي برازش داده شده (MAE) و انحراف نتايج از مقادير واقعي (MDE) در دوره زماني يک ساله به ترتيب 0.857، 0.672 و 0.31 ميلي متر و در دوره زماني سه ماهه 0.941، 0.714 و -0.002 ميلي متر بود. با توجه به نتايج پهنه بندي به نظر مي رسد که بخش هاي مرکزي، جنوبي و قسمت هايي از شرق کشور از استعداد حساسيت بيشتري نسبت به خشکسالي ها در مقايسه با ساير نواحي ايران برخوردار مي باشند. پهنه بندي خشکسالي ها در ايران نشان داد که در مقياس سالانه بيشترين مقدار مساحت کشور در پهنه خشکسالي ها از نوع خفيف بوده است، در حالي که خشکسالي هاي شديد و بسيار شديد، نمود چشمگيري نداشته اند. با عنايت به نتايج حاصله از پهنه بندي، بطور متوسط 61 درصد از مساحت ايران در سالهاي مورد بررسي در پهنه طبقات مختلف خشکسالي قرار داشته است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 223
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی