نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1390 , دوره  6 , شماره  2 ; از صفحه 266 تا صفحه 295 .
 
عنوان مقاله: 

عوامل موثر بر استرس شغلي دانش آموختگان شاغل در کلانتري هاي تهران بزرگ

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه علوم انتظامی
 
چکیده: 
هدف و زمينه: استرس شغلي يکي از شايع ترين بيماري هاي عصر ماست. تحقيقات نشان مي دهند که استرس شغلي مي تواند از ناحيه عوامل فردي، ماهيت و ويژگي هاي شغلي و نقش هاي سازماني، ساختار سازماني، ارتباطات، مديريت سازمان و غيره بر فرد وارد شود. بنابراين شناخت و درک صحيح از عوامل استرس زاي شغلي و تعديل و کاهش آن ها تا سطح منحني نرمال مي تواند باعث ايجاد بسترهاي رشد و بالندگي سازمان شود. هدف کلي در اين تحقيق شناسايي ميزان استرس شغلي دانش آموختگان شاغل در کلانتري هاي تهران بزرگ و عوامل موثر بر آن است.روش: اين پژوهش از نوع پيمايشي مي باشد. متغيرهاي موثر بر استرس که در اين تحقيق به آن پرداخته شده است عبارتند از: ويژگي هاي فردي (سن و جنسيت)، ساختار سازماني، ويژگي هاي نقش، آموزش و منابع محيطي. براي سنجش ميزان تأثير هر يک از اين متغيرها از روش هاي مختلف مثل تحليل رگرسيون ساده و چندمتغيره، ضريب همبستگي اسپيرمن، من ويتني و کروسکال واليس استفاده شده است. جامعه آماري اين پژوهش دانش آموختگان دانشگاه علوم انتظامي از سال 1380 تا 1385 مي باشند که در کلانتري هاي تهران بزرگ مشغول به کار هستند. نمونه ها به صورت تصادفي ساده انتخاب شده اند که با توجه به حذف پرسشنامه هاي ناصحيح و ناقص تعداد 107 پرسشنامه صحيح جهت تحليل آماري مورد قبول واقع شده اند.يافته ها: بر اساس نتايج تحقيق بين ويژگي هاي فردي کارکنان (سن، جنسيت، تأهل و ...) و همچنين منابع محيطي با استرس شغلي کارکنان رابطه اي مشاهده نشد؛ ولي بين آموزش، ويژگي هاي نقش و ساختار سازماني، رابطه معناداري وجود دارد.نتايج: بر اساس تحليل رگرسيون چندمتغيره از بين متغيرهاي مستقل مورد بررسي متغير ساختار سازماني سهم بيشتري در پيشگويي رفتار متغير وابسته دارد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

شریعتی، م.، و نوربخش، س.، و رفعتی اصل، س.، و بهربر، س. (1390). عوامل موثر بر استرس شغلی دانش آموختگان شاغل در کلانتری های تهران بزرگ. پژوهش های مدیریت انتظامی (مطالعات مدیریت انتظامی), 6(2), 266-295. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=174750Vancouver : کپی

شریعتی مسعود، نوربخش سیدمرتضی، رفعتی اصل سیدعزیز، بهربر سروش. عوامل موثر بر استرس شغلی دانش آموختگان شاغل در کلانتری های تهران بزرگ. پژوهش های مدیریت انتظامی (مطالعات مدیریت انتظامی). 1390 [cited 2022May27];6(2):266-295. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=174750IEEE : کپی

شریعتی، م.، نوربخش، س.، رفعتی اصل، س.، بهربر، س.، 1390. عوامل موثر بر استرس شغلی دانش آموختگان شاغل در کلانتری های تهران بزرگ. پژوهش های مدیریت انتظامی (مطالعات مدیریت انتظامی), [online] 6(2), pp.266-295. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=174750. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 314 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی