8 SID.ir | رابطه بين ويژگي هاي پنج عاملي شخصيتي و هوش هيجاني در دانشجويان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامي ميانه
برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

رابطه بين ويژگي هاي پنج عاملي شخصيتي و هوش هيجاني در دانشجويان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامي ميانه

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* میانه جاده ترانزیت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد میانه، گروه آموزش معلمان
 
چکیده: 

اين پژوهش با هدف تعيين رابطه ويژگي هاي شخصيتي و هوش هيجاني در دانشجويان اجرا شد. روش پژوهش همبستگي و جامعه آماري شامل دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد ميانه در سال تحصيلي 90-1389 بودند که از ميان آنها 380 نفر از رشته هاي مختلف (226 دختر و 154 پسر) به روش نمونه گيري خوشه اي انتخاب شدند. ابزارهاي سنجش شامل فرم کوتاه 60 سوالي مقياس ويژگي هاي شخصيتي نئو (NEO PI-R, 1992) و آزمون 90 سوالي هوش هيجاني بار آن (1997) بود. داده ها از طريق ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون چندگانه (شيوه گام به گام) تحليل شد. يافته ها نشان داد بين برونگرايي، تجربه پذيري، توافق پذيري و با وجدان بودن با هوش هيجاني رابطه مثبت معنادار (P<0.01) و بين هوش هيجاني و روان رنجوري رابطه منفي معناداري وجود دارد (P<0.01). همچنين بين هوش هيجاني دانشجويان دختر و پسر تفاوت معناداري وجود ندارد.(P>0.05)  تحليل رگرسيون نشان داد که ويژگي هاي شخصيتي به طور معناداري مي توانند هوش هيجاني را پيش بيني کنند .(P<0.01)

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 410
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی