برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي اعتبار، روايي و هنجاريابي سياهه رفتارهاي مستقيم و غيرمستقيم ايرلند در زندانيان شهرستان همدان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* میدان امام حسین، ابتدای خیابان دماوند، جنب بیمارستان بوعلی، پ 4492، دانشکده علوم اجتماعی و روان شناسی
 
چکیده: 

هدف اين پژوهش بررسي عملي بودن اعتبار، روايي و هنجاريابي سياهه رفتارهاي مستقيم و غيرمستقيم ايرلند است. جامعه آماري زندانيان غيرسياسي زندان مرکزي شهرستان همدان است که از ميان آنها 500 نفر به روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي انتخاب شدند و به سياهه ايرلند (2007) در يک مرحله پاسخ دادند. به منظور به دست آوردن پايايي پرسشنامه از روش بازآزمايي و آلفاي کرونباخ استفاده شد. روش بازآزمايي با تکرار خود سياهه پس از يک هفته بر روي 100 نفر اجرا شد که ضريب پايايي براي فرم قرباني بودن r=0.47 و براي فرم قلدري r=0.43 در سطح معناداري P<0.01 به دست آمد. ضريب آلفاي کرونباخ نيز براي سياهه قرباني بودن 0.92 و براي سياهه قلدري 0.90 به دست آمد. پس از حذف 12 ماده از فرم اول و 10 ماده از فرم دوم که همبستگي ضعيفي با کل سياهه داشتند و از نظر آماري بي معنا بودند، ضريب اعتبار به ترتيب 0.94 و 0.92 برآورد شد. براي بررسي روايي سازه و اينکه سياهه از چه عواملي اشباع شده است، از روش تحليل عاملي استفاده شد و با استفاده از تحليل مولفه هاي اصلي و چرخش پروماکس از مجموعه فرم قرباني بودن 5 عامل و از فرم قلدري نيز 5 عامل استخراج شد. در اين پژوهش براي بررسي روايي ملاکي همزمان از نظرات نگهبانان بندها در خصوص ميزان رفتارهاي مرتبط با زورگيري به عنوان ملاک استفاده شد. نتايج نشان داد که اين ضريب براي فرم قرباني بودن r=0.45 و براي فرم قلدريق r=0.43 بود و نشان مي دهد که هر دو ضريب همبستگي در سطح P<0.01 معنادار است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
Cite:
APA : کپی

حجه فروش، و.، و کردنوقابی، ر.، و پاشاشریفی، ح.، و پورسینا، م. (1391). بررسی اعتبار, روایی و هنجاریابی سیاهه رفتارهای مستقیم و غیرمستقیم ایرلند در زندانیان شهرستان همدان. دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی, 13(2 (پیاپی 48)), 22-35. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=174695Vancouver : کپی

حجه فروش وحیده، کردنوقابی رسول، پاشاشریفی حسن، پورسینا محمد. بررسی اعتبار, روایی و هنجاریابی سیاهه رفتارهای مستقیم و غیرمستقیم ایرلند در زندانیان شهرستان همدان. دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی. 1391 [cited 2021April17];13(2 (پیاپی 48)):22-35. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=174695IEEE : کپی

حجه فروش، و.، کردنوقابی، ر.، پاشاشریفی، ح.، پورسینا، م.، 1391. بررسی اعتبار, روایی و هنجاریابی سیاهه رفتارهای مستقیم و غیرمستقیم ایرلند در زندانیان شهرستان همدان. دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی, [online] 13(2 (پیاپی 48)), pp.22-35. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=174695>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 84 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی