برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1381 , دوره  1 , شماره  1 ; از صفحه 89 تا صفحه 110 .
 
عنوان مقاله: 

آموزش از راه دور، رهيافتي نوين در آموزش تربيت بدني مقايسه عملكرد تحصيلي دانشجويان تربيت بدني نظام آموزش راه دور و حضوري

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 
آموزش از راه دور يک نظام نوين آموزشي است که کشورهاي مختلف بنا به مقتضيات محلي، فرهنگي و اجتماعي خود در رشته‌ها و سطوح مختلف از آن بهره‌مند شده‌اند، موضوع کيفيت عملکرد تحصيلي فراگيرندگان آموزش از راه دور در مقايسه با آموزش حضوري يکي از مسايل مهم و مورد بحث متوليان اين نظام آموزشي است. اين مقاله به مقايسه عملکرد تحصيلي دانشجويان تربيت بدني در نظام حضوري و راه دور ايران پرداخته است. به علاوه، در اين مطالعه هم‌بستگي و تاثير رفتار ورودي توسط سه متغير نمره نظري و عملي آزمون ورود به دانشگاه (کنکور) محل ديپلم متوسطه و خودپنداري تحصيلي با عملکرد تحصيلي بررسي شده است.
نتايج تحقيق نشان مي‌دهد که دانشجويان نظام راه دور با پيشينه علمي ضعيف‌تري وارد دانشگاه مي‌شوند که اين تفاوت از نظر آماري معنادار بوده است همچنين مشاهده شد که بين پيشينه علمي و عملکرد تحصيلي همبستگي مثبت و معناداري وجود دارد. نتايج نهايي پژوهش نشان مي‌دهد که به رغم بالاتر بودن نمرات رفتار ورودي دانشجويان حضوري، دانشجويان نظام راه دور، در دروس نظري با ماهيت علم انساني و علوم پايه نسبت به گروه حضوري عملکرد تحصيلي بالاتري داشته‌اند. در دروس علمي نيز بين دو گروه آزمودني تفاوت معني‌داري آماري نشان نشده است.
اين پژوهش نيمه‌تجربي است و جامعه آماري آن دانشجويان تربيت بدني کارشناسي در سال 79-78 بوده است. اطلاعات تحقيق از طريق 8 پرسش‌نامه پاسخ بسته (240 سؤال) و يک پرسش‌نامه خودپنداري تحصيلي گردآوري پيشينه و علمي آزمودني‌ها نيز از طريق سازمان سنجش آموزش کشور سنجيده شده است.
 
کلید واژه: 


 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 292
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی