برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي نقش تکتونيک در ميزان برش راس مخروط افکنه هاي واقع در حاشيه طاقديس دنه خشک

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده جغرافیا و علوم محیطی، دانشگاه حکیم سبزواری
 
چکیده: 

هدف مطالعه حاضر بررسي تاثير بالاآمدگي تکتونيکي طاقديس دنه خشک در مقدار برش مخروط افکنه ها است. جهت دستيابي به هدف فوق، محدوده 103 مخروط افکنه به کمک تصوير ماهواره اي کويک برد و مطالعه ميداني ترسيم گرديد و سپس در محيط نرم افزار ILWIS رقومي شد. به منظور تعيين مقدار برش سطح مخروط ها، طي مطالعات ميداني، عميق ترين کانال در راس هر مخروط افکنه شناسايي شد. سپس اختلاف ارتفاع بستر کانال با سطح قديمي مخروط افکنه در سمت راست و سمت چپ کانال اندازه گيري گرديد. شيب ساختماني لايه ها در پهلوي طاقديس در جبهه کوهستان (در بالادست مخروط افکنه ها) با استفاده از دستگاه شيب سنج محاسبه شد. بررسي مقادير برش سطح مخروط افکنه ها و شيب ساختماني پهلوي طاقديس نشان مي دهد که با افزايش شيب لايه ها، مقدار برش سطح مخروط افکنه ها افزايش مي يابد. نتيجه اين تحقيق بيانگر آن است که بيشترين مقدار برش، بر سطح مخروط افکنه هاي واقع در پرشيب ترين پهلوهاي طاقديس اتفاق افتاده است. تجزيه و تحليل داده ها نشان مي دهد که بين برش سطح مخروط افکنه ها و شيب لايه ها در بالادست مخروط ها رابطه مستقيمي با ضريب همبستگي 65 درصد وجود دارد. نتايج نشان مي دهد که در مخروط هاي داراي حوضه هاي آبخيز بزرگتر (با مساحت بين 50 تا 736.85 هکتار)، ضريب همبستگي بين مقدار برش سطح مخروط و شيب ساختماني پهلوي طاقديس، بالاتر (86 درصد) است. اين موضوع نشان مي دهد که مخروط افکنه هاي با حوضه هاي بزرگتر نسبت به مخروط هاي با حوضه هاي کوچکتر، به بالاآمدگي تکتونيکي بسيار حساس تر هستند. نتايج همچنين نشان مي دهد که رابطه معني داري بين مساحت حوضه بالادست مخروط ها با ميزان برش سطح مخروط ها ديده نمي شود به طوري که ضريب همبستگي بين دو پارامتر مذکور 0.09 است. به طور کلي نتيجه اين تحقيق بيانگر آن است که برش سطح مخروط افکنه هاي مورد مطالعه کاملا متاثر از وضعيت تکتونيکي يا شيب ساختماني پهلوهاي طاقديس است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 145
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی