برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1391 , دوره  22 , شماره  1 ; از صفحه 201 تا صفحه 218 .
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي روش هاي زمين آمار جهت تخمين و پهنه بندي عناصر غذايي پر مصرف اوليه در برخي اراضي کشاورزي استان گلستان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه زراعت، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
 
چکیده: 

در اين پژوهش با استفاده از روش هاي مختلف زمين آمار مانند کريجينگ، وزن دهي فاصله معکوس، توابع پايه شعاعي، چندربعي معکوس و چندجمله اي موضعي، تغييرات مکاني مقادير نيتروژن کل، فسفر و پتاسيم قابل استفاده در اراضي کشاورزي استان گلستان مورد ارزيابي قرار گرفت. به اين منظور بالغ بر 505 نمونه خاک در سال 1387 از مزارع تهيه شد و مقادير اين عناصر براي هر نمونه اندازه گيري گرديد. معيارهاي ارزيابي در اين پژوهش، ميانگين مطلق خطا، ميانگين انحراف خطا و ريشه دوم ميانگين مربعات باقيمانده با استفاده از روش اعتبارسنجي جک نايف بودند. نتايج بدست آمده نشان داد روش کريجينگ، بهترين الگو براي تخمين نيتروژن کل، فسفر و پتاسيم قابل استفاده در اين منطقه مي باشد زيرا بالاترين صحت و کمترين خطا را دارا بود. همچنين روش چندجمله اي موضعي درجه 3 نامناسب ترين الگو جهت تخمين مقادير اين عناصر شناخته شد. تجزيه و تحليل نيم تغيير نماها نشان داد که نيتروژن کل و پتاسيم قابل استفاده با مدل نمايي و فسفر قابل استفاده با مدل کروي بهترين برازش را داشتند. نتايج پهنه بندي نشان داد که غلظت نيتروژن و فسفر قابل استفاده در بخش هاي شمال و شرق اراضي مورد مطالعه کمتر از ساير مناطق است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
Cite:
APA : کپی

کاظمی پشت مساری، ح.، و طهماسبی سروستانی، ز.، و کامکار، ب.، و شتایی، ش.، و صادقی، س. (1391). ارزیابی روش های زمین آمار جهت تخمین و پهنه بندی عناصر غذایی پر مصرف اولیه در برخی اراضی کشاورزی استان گلستان. دانش آب و خاک (دانش کشاورزی), 22(1), 201-218. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=174271Vancouver : کپی

کاظمی پشت مساری حسین، طهماسبی سروستانی زین العابدین، کامکار بهنام، شتایی شعبان، صادقی سهراب. ارزیابی روش های زمین آمار جهت تخمین و پهنه بندی عناصر غذایی پر مصرف اولیه در برخی اراضی کشاورزی استان گلستان. دانش آب و خاک (دانش کشاورزی). 1391 [cited 2021April20];22(1):201-218. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=174271IEEE : کپی

کاظمی پشت مساری، ح.، طهماسبی سروستانی، ز.، کامکار، ب.، شتایی، ش.، صادقی، س.، 1391. ارزیابی روش های زمین آمار جهت تخمین و پهنه بندی عناصر غذایی پر مصرف اولیه در برخی اراضی کشاورزی استان گلستان. دانش آب و خاک (دانش کشاورزی), [online] 22(1), pp.201-218. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=174271. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 112 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی