نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1391 , دوره  22 , شماره  1 ; از صفحه 155 تا صفحه 170 .
 
عنوان مقاله: 

اثر قارچ هاي ميکوريز آربوسکولار بر گياه پالايي سرب توسط سورگوم (.Sorghum bicolor L)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز
 
چکیده: 
همزيستي گياه با قارچ هاي ميکوريز آربوسکولار در خاک هاي آلوده به فلزات سنگين مي تواند رشد، تغذيه و مقاومت گياه به فلزات سنگين را تحت تاثير قرار داده و نقش مهمي در گياه پالايي داشته باشد. در اين تحقيق تاثير همزيستي با دو گونه قارچ گلوموس اينتراراديسز و گلوموس موسه بر جذب و انتقال سرب در گياه سورگوم در شرايط گلخانه اي بررسي گرديد. آزمايش به صورت فاکتوريل و در قالب طرح طرح پايه کاملا تصادفي با چهار سطح سرب (صفر، 200، 400 و 600 ميلي گرم سرب بر کيلوگرم خاک) و سه تيمار قارچ (دو گونه ميکوريز و شاهد غيرميکوريز) با چهار تکرار انجام شد. براي ايجاد تيمارهاي سرب از نمک نيترات سرب استفاده شد. تلقيح گياهان با هر دو گونه قارچي انتقال سرب به بخش هوايي را به طور معني داري کاهش داد. همزيستي با قارچ گلوموس اينتراراديسز سبب افزايش وزن خشک بخش هوايي در سطح 200 ميلي گرم سرب بر کيلوگرم خاک و افزايش وزن خشک ريشه در سطوح 400 و 600 ميلي گرم سرب بر کيلوگرم خاک در مقايسه با گياهان غيرميکوريزي گرديد ولي اثر معني داري بر ساير پارامتر هاي رشد نداشت. در سطوح بالاي سرب، همزيستي با قارچ گلوموس موسه سبب کاهش معني دار (p<0.05) وزن تر و خشک گياه، سطح برگ و شاخص کلروفيل برگ ها در مقايسه با گياهان غيرميکوريزي گرديد. در سطوح 400 و 600 ميلي گرم سرب بر کيلوگرم خاک، نسبت غلظت سرب ريشه به بخش هوايي گياهان در همزيستي با قارچ گلوموس موسه به طور معني داري بيشتر از گياهان بدون ميکوريزي و گياهان تلقيح شده با گلوموس اپنتراراديسز بود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

امانی فر، س.، و علی اصغرزاده، ن.، و نجفی، ن.، و اوستان، ش.، و بلندنظر، ص. (1391). اثر قارچ های میکوریز آربوسکولار بر گیاه پالایی سرب توسط سورگوم (.Sorghum bicolor L). دانش آب و خاک (دانش کشاورزی), 22(1), 155-170. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=174266Vancouver : کپی

امانی فر ستاره، علی اصغرزاده ناصر، نجفی نصرت اله، اوستان شاهین، بلندنظر صاحبعلی. اثر قارچ های میکوریز آربوسکولار بر گیاه پالایی سرب توسط سورگوم (.Sorghum bicolor L). دانش آب و خاک (دانش کشاورزی). 1391 [cited 2022May23];22(1):155-170. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=174266IEEE : کپی

امانی فر، س.، علی اصغرزاده، ن.، نجفی، ن.، اوستان، ش.، بلندنظر، ص.، 1391. اثر قارچ های میکوریز آربوسکولار بر گیاه پالایی سرب توسط سورگوم (.Sorghum bicolor L). دانش آب و خاک (دانش کشاورزی), [online] 22(1), pp.155-170. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=174266. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 203 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی