5 SID.ir | پراکنش مکاني پارامترهاي نفوذ آب به خاک در مقياس ناحيه اي
برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

پراکنش مکاني پارامترهاي نفوذ آب به خاک در مقياس ناحيه اي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه تربیت مدرس/ مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس
 
چکیده: 

پراکنش مکاني پارامترهاي نفوذ آب به خاک در پهنه اي به وسعت 4000 هکتار از اراضي دشت کوار واقع در شرق شيراز بررسي شد. بدين منظور، نفوذ آب به خاک با استوانه هاي دوگانه در161 ايستگاه با شبکه بندي منظم 500×500 متر اندازه گيري گرديد. جرم ويژه ظاهري (BD)، مقدار رطوبت اوليه خاک، درصد شن، سيلت و رس خاک، مقدار کربن آلي، درصد اشباع خاک، EC و pH خاک نيز اندازه گيري شدند. ميان يابي پارامترهاي نفوذ، با روش هاي کريجينگ، وزن دادن عکس فاصله و کوکريجينگ، با مدل هاي خطي، نمايي، گوسي و کروي انجام گرديد. اعتبارسنجي متقاطع با استفاده از آماره هاي ميانگين اريب خطاها، ميانگين مطلق خطاها، مربع ميانگين خطاها و ريشه ميانگين مربعات خطاها، انجام و بهترين درون ياب انتخاب شد.با بهترين روش درون ياب، نقشه پراکنش مکاني پارامترها تهيه گرديد. برآورد ضريب a مدل کستياکوف به روش کوکريجينگ (مدل کروي) و با استفاده از فاکتور کمکي جرم ويژه ظاهري، با R2=0.99، اثر قطعه اي -0.002 و دامنه موثر 3002 متر بر روش کريجينگ ارجحيت داشت. توان b مدل کستياکوف با R2=0.97، اثر قطعه اي 0.005 و دامنه موثر 14410 متر از روش کريجينگ با مدل نمايي حاصل شد. براي برآورد ضريب S مدل فيليپ، روش کوکريجينگ با مدل کروي و با فاکتور کمکي جرم ويژه ظاهري با R2=0.99 و دامنه موثر 2973 متر بر روش کريجينگ ارجحيت نشان داد. برآورد ضريب انتقالي مدل فيليپ به روش کوکريجينگ و مدل گوسي با R2=0.996، اثر قطعه اي 0.0003 و دامنه موثر 3862 متر دقت مناسبي داشت. استفاده از رطوبت اوليه خاک، BD، درصد اندازه ذرات، درصد اشباع و کربن آلي خاک به عنوان فاکتورهاي کمکي تقريبا نتايج قابل قبول براي برآورد پارامترهاي نفوذ ارائه دادند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 124
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی